STRATEGI 2023-2027

            På denna sidan hittar du våra 2 mål och 5 insatsområden från vår
            strategi

 

 

 

2 övergripande mål

Ökat entreprenörskapande & Ökad social hållbarhet 

Målen i vår strategi betonar vikten av att utveckla och stärka mjukare värden. Det handlar bland annat om attityder, livskvalitet, engagemang och värdeskapande för bygden. Därför är våra verktyg, också kallat insatsområden, i stor utsträckning kopplade till utveckling av dessa, så kallade, mjuka värden.

För att uppnå målen

5 insatsområden i vår strategi

Insatsområdena utgör strategins verktyg och anger vilka områden projekt och andra utvecklingsinsatser ska ske inom, vilket resulterar i att vi tillslut kommer att nå strategins mål. För att bidra till de övergripande målen kan ni söka stöd inom ett eller flera av våra 5 nedanstående insatsområden.

Insatsområde 1

Att utveckla innovativa tankesätt och arbetssätt handlar om att jobba med mjuka värden såsom exempelvis nya sätt att arbeta, samverka, kommunicera eller resa. Det kan också handla om att testa ny eller utvecklad teknik, att skapa oväntade möten, att lära av andra branscher eller områden, att prata med nya eller okända människor.

1. Innovativa tankesätt och arbetssätt (2)
2. Social hållbarhet i samhälle och bygd

Insatsområde 2

Genom att skapa och utveckla mötesplatser och aktiviteter skapas trygghet i bygden. Social hållbarhet i samhälle och bygd kan handla om föreningspunkter för olika slags service, och mötesplatser – inte minst för bygdens ungdomar bidrar till inkludering, folkbildning, kultur och demokrati.

Insatsområde 3

Här finns goda förutsättningar för utveckling av bland annat grödor och odlingar, energislag, livsmedelsförädling, turism. Och också innovativa affärsmodeller för handels- och tjänsteföretag, innovativa företagsformer, klusterbildningar och mycket mer.
3. Näringslivsutveckling
4. Smarta boenden

Insatsområde 4

Det kan handla om att tillgängliggöra bostäder som passar olika målgrupper i olika delar av livet. Det kan också handla om att utvecklandet i form av digital infrastruktur och service, finansieringslösningar för såväl bostadsbyggnation som bostadsköp. Och annat som möjliggör, lockar och underlättar boende på landsbygderna.

Insatsområde 5

Här finns goda förutsättningar att utveckla fiberuppkoppling. Genom digital infrastruktur ges tillgång till nya eller utvecklade servicelösningar och möjligheter att bo, studera, arbeta och driva företag på landsbygderna. Det kan också handla om säkra och framkomliga vägar för bilar och cyklar, dessa är andra områden som bidrar till utvecklad infrastruktur och tillgänglighet.
5. INFRASTRUKTUR OCH DIGITALISERING

Ladda ner vår strategi