Unga Landsbyggare

 

På landsbygden finns alla förutsättningar för att förverkliga sina idéer och genom Unga Landsbyggare kan ni som är mellan 18-30 år söka projektstöd upp till 25 000kr! Vi stöttar och hjälper er genom hela processen för att ni ska kunna genomföra er entreprenöriella idé!

 

 

Vad är en landsbyggare?

En landsbyggare är en driven och engagerad entreprenör, förening eller person som verkar på landsbyg­den, som vill vara delaktig i den lokala utvecklingen och som bidrar till en kreativ landsbygd som sprudlar av drivkraft och liv.

Det bästa med landsbygden är att du inte behöver komma här ifrån för att älska den, det är så härlig anda här och man hjälps åt med saker och ting och lyfter varandra!

Emma Svensson
Lantbruksinstruktör på
Munkagårdsgymnasiet

 

Nyheter!

LÄS MER
31 MARS

Välkommen till en digital inspirationsträff

Möt andra unga entreprenörer, inspireras av landsbyggare som vågat sina drömmar och tyck till om vad du vill lära dig mer om för att utvecklas i ditt entreprenörskap!

Unga Landsbyggare

Projektet Unga Landsbyggare syftar till att främja företagsamhet och engagemang på landsbygden i hela Halland med särskilt fokus på unga. Projektet ska bidra till en attitydförändring och skapa en mer positiv bild av Hallands landsbygd och då främst när det gäller entreprenörskapsklimatet bland unga, det i sin tur skapar en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft. Unga Landsbyggare ska stärka ungas entreprenörskap men även skapa förutsättningar för att vara delaktiga i utvecklingen av sin hembygd, utmana storstadsnormen och känna sig som en del av en ”landsbyggare-familj”.

 

Projektet ger tillfällen till inspiration och nätverkande, synliggör och uppmärksammar unga landsbyggare samt tar tillvara på ungas drivkraft och idéer. Unga Landsbyggare drivs av Lokalt Ledd Utveckling Halland och finansieras av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Region Halland och där igenom alla Hallands kommuner.

 

 

Unga landsbyggare logga RIKTIGA

Är du eller vill du bli en landsbyggare?

Ni som är mellan 18-30 år kan söka projektstöd för er entreprenöriella idé! Är ni en projektgrupp endast med personer som är mellan 13-17 år går det också bra att söka stöd men då krävs en vuxen person som handledare. Projektidén ska genomföras på landsbygden inom Lokalt Ledd Utveckling Hallands geografiska verksamhetsområde i någon av följande kommuner: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte eller Laholm.

 

Vi anser att det är viktigt med social inkludering och jämlikhet, alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning har möjlighet att söka stöd. Ett projekt kan vara allt ifrån att planera, producera och spela in pod med unga entreprenörer till att etablera en mötesplats för kreativitet och skapande och som avslutas med en konstutställning, det är er fantasi som sätter gränserna!

 

 

Är Unga Landsbyggare något som passar vår projektidé?

När ni söker stöd genom Lokalt Ledd Utveckling Halland och Unga Landsbyggare finns det några saker att tänka på. Vi arbetar med Leadermetoden, därför är det viktigt att er idé hamnar inom ramen för ett LEADER-projekt. Det är bra om projektet uppfyller punkterna nedan: 

• Kommer projektet flera till nytta? Kommer fler än vår projektgrupp kunna ta del av projektet? Är det öppet för fler aktörer (deltagare) att engagera sig i projektet och dra nytta av det under resans gång?

• Gör flera aktörer (deltagare) en gemensam handling tillsammans för att förbättra sin omgivning? Är ideell (förening), privat (företag) och offentlig (exempelvis kommun eller region) sektor inblandade eller engagerade på något vis?

• Kan projektet bidra till att uppfylla LLUH:s mål?

       o Ökat antal innovationer (ny idé, exempel i form av en produkt,
           lösning,
affärsidé eller tjänst)

       o Ökad konkurrenskraft och fler jobb

       o En mer välkomnande och attraktiv livsplats

       o Ökad jämlikhet (exempelvis att alla människor är lika mycket
           värda)

       o Hållbar utveckling (tar hänsyn till både social, ekonomisk och
          miljömässig hållbarhet)

 

• Är projektet avgränsat från ordinarie verksamhet (något som vi inte redan gör i verksamheten).

• Är det något nytt (det kan vara nytt för ett specifikt geografiskt område)?

• Bygger projektidén på lokal kunskap (kunskaper som vi och andra i vår omgivning har)?

• Är projektet hållbart över tid? Finns det någon mottagare (förening, företag, kommun etc.) som kan ta del av resultaten efter projekttidens slut (så att projektet lever vidare)?

Här kan ni ansöka om projektstöd och hitta dokument som kan hjälpa er när ni skriver ansökan

LISALÄS MER
Vi Landsbyggare

Inspireras av landsbyggare

Läs gärna om projektet Vi Landsbyggare och inspireras av andra som vågat sina drömmar på landsbygden!

LÄS MER
Träffar för unga

Möt andra unga entreprenörer

Genom Unga Landsbyggare arrangeras träffar för ungdomar som är intresserade av entreprenörskap.

Över halland
Landsbyggaredagen

Var med och hylla Hallands unga Landsbygare

Landsbyggaredagen arrangeras för att ge inspiration, kunskap och möjlighet till att nätverka. Mer information kommer.

Följ Unga Landsbyggare på sociala medier