Press

Vi är här för att stödja dig som journalist och underlätta tillgången till information om Lokalt Ledd Utveckling Hallands verksamhet och organisation

Om oss

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med Landsbygdsutveckling i Halland genom Leader. Leader är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Varje Leaderområde är en egen organisation med egen utvecklingsstrategi, eget Leaderkontor och egen styrelse.

Genom Lokalt Ledd Utveckling Halland kan bland annat myndigheter, företag och andra nätverk söka projektmedel för utvecklingsarbete. Vi tror på människans vilja att förbättra sin omgivning – att vara medskapare i den lokala utvecklingen. För att bilda ett Leaderområde har lokala aktörer framarbetat en utvecklingsstrategi baserat på verkliga behov och förutsättningar. Strategin genomförs genom att styrelsen för den Lokala Aktivitets Gruppen, även förkortad LAG-styrelse beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla strategins mål. Resultatet blir ett rikare halland genom lokala iniativ.

Bilder och foton

Pressmedelanden

Här kommer vi att uppdatera med de senaste pressutskicken.

Nyhetsbrev

Här får du information om stöd som finns att söka, uppdateringar kring beviljade projekt, tips på evenemang och mycket mer. Är du intresserad av landsbygdsutveckling? Då är detta nyhetsbrev perfekt för dig!