ETT RIKARE HALLAND GENOM LOKALA INITIATIV

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Halland genom Leadermetoden.

Om oss

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med Landsbygdsutveckling i Region Halland genom LEADER-metoden. LEADER är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Varje LEADER-område är en egen organisation med egen utvecklingsstrategi, eget verksamhetskontor och egen LAG-styrelse.

Vad vi gör

Genom vår förening kan myndigheter, företag och andra nätverk söka projektmedel för utvecklingsarbete. Vi tror på människans vilja att förbättra sin omgivning – att vara medskapare i den lokala utvecklingen. För att bilda ett LEADER-område har lokala aktörer framarbetat en utvecklingsstrategi baserat på verkliga behov och förutsättningar. Strategin genomförs genom att styrelsen för den Lokala Aktivitets Gruppen, även förkortad LAG-styrelse beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla strategins mål.

Våra LAG-ägda projekt

ETT UTVECKLAT FISKE I HALLAND

CROWDFUNDING

UNGA LANDSBYGGARE

Nyheter och tips direkt till din e-post!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Här får du information om stöd som finns att söka, uppdateringar kring beviljade projekt, tips på evanemang och mycket mer. Är du intresserad av landsbygdsutveckling? Då är detta nyhetsbrev perfekt för dig!

Om LEADER-metoden

Vad är det unika med LEADER?
Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leadermetoden innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt.
Projekten ska präglas av
  • Trepartnerskap – Hur samverkar ni med offentlig, privat och ideell näring i ert projekt?
  • Lokalt perspektiv och lokal kunskap – Hur ser det ut i ert projekt?
  • Nätverk – Vem samverkar ni med?
  • Innovativitet, nytänkande, överförbarhet – Hur ser detta ut i ert projekt?
Beviljade projekt

Här kan du se några exempel på projekt som blivit beviljade hos oss:

4H:S MATSKOLA - EN MATRESA

SMAKA PÅ TVÅÅKER

UTVECKLING AV BONADSMUSÉUM

Invetering av säkra boenden

De människor som flyr från Ukraina idag är många, hittills är 3,9 miljoner på flykt (Mars 2022) utanför landet och summan ökar snabbt. Vi vill dra vårt strå till stacken och bidra till att behövande kan få en säker plats att landa på. Om vi så bara hjälper en familj, så har vi åtminstone gjort något. Målet är att hitta ett hundratal boende inom Halland.