ETT RIKARE HALLAND GENOM LOKALA INITIATIV

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Region Halland genom Leadermetoden.

Om oss

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med Landsbygdsutveckling i Region Halland genom LEADER-metoden. LEADER är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Varje LEADER-område är en egen organisation med egen utvecklingsstrategi, eget verksamhetskontor och egen LAG-styrelse.

Vad vi gör

Genom vår förening kan myndigheter, företag och andra nätverk söka projektmedel för utvecklingsarbete. Vi tror på människans vilja att förbättra sin omgivning – att vara medskapare i den lokala utvecklingen. För att bilda ett LEADER-område har lokala aktörer framarbetat en utvecklingsstrategi baserat på verkliga behov och förutsättningar. Strategin genomförs genom att styrelsen för den Lokala Aktivitets Gruppen, även förkortad LAG-styrelse beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla strategins mål.

Våra LAG-ägda projekt

ETT UTVECKLAT FISKE I HALLAND

CROWDFUNDING

UNGA LANDSBYGGARE

OM LEADERMETODEN

Vad är det unika med LEADER?
Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leadermetoden innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt.
Projekten ska präglas av:
  • Trepartnerskap – Hur samverkar ni med offentlig, privat och ideell näring i ert projekt?
  • Lokalt perspektiv och lokal kunskap – Hur ser det ut i ert projekt?
  • Nätverk – Vem samverkar ni med?
  • Innovativitet, nytänkande, överförbarhet – Hur ser detta ut i ert projekt?
BEVILJADE PROJEKT

Här kan du se några exempel på projekt som blivit beviljade hos oss:

4H:S MATSKOLA - EN MATRESA

UTVECKLING AV BONADSMUSÉUM

SMAKA PÅ TVÅÅKER

KULTURARVET I KVIBILLE