ETT RIKARE HALLAND GENOM LOKALA INITIATIV

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Region Halland genom Leadermetoden.

 

HALLAND 2020

Vi tror på människans vilja att förbättra sin omgivning – att vara medskapare i den lokala utvecklingen. 
Genom vår förening kan myndigheter, företag och andra nätverk söka projektmedel för utvecklingsarbete.
Lokalt Ledd Utveckling Halland erbjuder medel och metoder för att tillsammans gå från ord till handling.
 

Vill du vara med?

Lokalt Ledd Utveckling Halland vill skapa ett rikare, välkomnande och nytänkande Halland.

KOM IGÅNG

VI LANDSBYGGARE

CROWDFUNDING

BEVILJADE PROJEKT

Här kan du se några exempel på projekt som blivit beviljade hos oss:

DESTINATION INGELAND

BUA BRYGGA

KULTURARVET I KVIBILLE

UTVECKLING AV BONADSMUSÉUM

EKOSYSTEMTJÄNSTER PÅ PLÖNNINGE

SPORTFISKETURISM UTVECKLING

OM LEADERMETODEN

Vad är det unika med LEADER?
Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leadermetoden innebär
att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig,
privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden
ekonomiskt.
Projekten ska präglas av:
Trepartnerskap – Hur samverkar ni med offentlig, privat och ideell näring i ert projekt?
Lokalt perspektiv och lokal kunskap – Hur ser det ut i ert projekt?
Nätverk – Vem samverkar ni med?
Innovativitet, nytänkande, överförbarhet – Hur ser detta ut i ert projekt?
Strategin genomförs genom att en Lokal Aktivitets Grupp, även förkortad LAG beviljar
stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen.