ETT RIKARE HALLAND GENOM LOKALA INITIATIV

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Halland genom Leader. Vi erbjuder handledning och projektstöd till idéer som stärker Hallands landsbygder.

Om Lokalt Ledd Utveckling Halland

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med Landsbygdsutveckling i Halland genom Leader. Leader är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

Varje Leaderområde är en egen organisation med egen utvecklingsstrategi, eget Leaderkontor och egen styrelse.

Vad vi gör

Genom Lokalt Ledd Utveckling Halland kan bland annat myndigheter, företag och andra nätverk söka projektmedel för utvecklingsarbete. Vi tror på människans vilja att förbättra sin omgivning – att vara medskapare i den lokala utvecklingen.

För att bilda ett Leaderområde har lokala aktörer framarbetat en utvecklingsstrategi baserat på verkliga behov och förutsättningar. Strategin genomförs genom att styrelsen för den Lokala Aktivitets Gruppen, även förkortad LAG-styrelse beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla strategins mål. Resultatet blir ett rikare halland genom lokala iniativ.

Här finns våra projekt

Till höger finner ni en karta över våra beviljade och aktuella projekt. De blå markörerna är lokala projekt. De gröna är projekt som rör hela Halland.

Tryck på respektive markör för att läsa mer om projektet.
Beviljade projekt

Här kan du se några exempel på Leaderprojekt som blivit beviljade hos oss:

4H:S MATSKOLA - EN MATRESA

SMAKA PÅ TVÅÅKER

UTVECKLING AV BONADSMUSÉUM

Nyheter och tips direkt till din e-post!

Här får du information om stöd som finns att söka, uppdateringar kring beviljade projekt, tips på evenemang och mycket mer. Är du intresserad av landsbygdsutveckling? Då är detta nyhetsbrev perfekt för dig!

Våra LAG-ägda projekt

Smarta landsbygder i Halland

CROWDFUNDING

UNGA LANDSBYGGARE

Lokalt Ledd Utveckling Halland Leadermetoden
Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leadermetoden innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap. Trepartnerskapet består av; offentlig, privat och ideell sektor. Därefter gör de tillsammans en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt.
Projekten ska präglas av
  • Trepartnerskap – Hur samverkar ni med offentlig, privat och ideell näring i ert projekt?
  • Lokalt perspektiv och lokal kunskap – Hur ser det ut i ert projekt?
  • Nätverk – Vem samverkar ni med?
  • Innovativitet, nytänkande, överförbarhet – Hur ser detta ut i ert projekt?

Det är alltid något spännande på gång hos Lokalt Ledd Utveckling Halland

Kommande evenemang

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev