Ekodahlior

Den 25/10 sammanträdde Unga Landsbyggares kommitté som består av representanter från Lokalt Ledd Utveckling Hallands styrelse. Kommittén beslutade att Emma Svensson och Sofia Warefelt beviljas projektstöd med 10 963 kr för deras projektidé Ekodahlior.

Emma Svensson och Sofia Warefelt har beviljats projektstöd genom Unga Landsbyggare för att producera KRAV-certifierade dahliaknölar. 

Idag är 90% av alla snittblommor (förutom tulpaner) i Sverige importerade. Marknaden för ekologiskt odlade dahliaknölar är extremt begränsad men efterfrågan är stor bland odlare runt om i landet. Emma och Sofia vill utveckla sitt entreprenörskap och skapa förutsättningar för att starta upp ett företag, de vill bli Sveriges första producenter av KRAV-certifierade dahliaknölar och förhoppningsvis kunna erbjuda knölar på marknaden år 2023 (knölarna måste odlas i två år innan de anses vara ekologiska).

Projektet handlar om att köpa in en större mängd dahliaknölar, sätta knölarna, putsa, plocka upp och dela dem.

Emma och Sofia kommer att hålla till på Sofia och Eriks (Sofias sambo) gård i Björkäng i Varbergs kommun.    

Projektet ska möjliggöra för Emma och Sofia att utvecklas som entreprenörer och skapa förutsättningar för dem att starta upp ett företag i framtiden. Ett långsiktigt mål är att de ska bygga en webbshop under år 2023 för att därifrån kunna bedriva försäljningen.