259868824_435850437888780_4164497828357351930_n
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Att skapa en karaktär

Kommun: Laholm  

Den 23/2 sammanträdde Unga landsbyggares kommitté som består av representanter från Lokalt Ledd Utveckling Hallands styrelse. Kommittén beslutade att Emilia Lec-Alsén beviljas projektstöd med 15 254kr för hennes idé Att skapa en karaktär.

 

Projektet handlar om att arrangera fyra workshop-tillfällen för unga mellan 11-18 år där deltagarna får lära sig hur dom skapar en karaktär. Det handlar om att ge karaktären en nyanserad själ, vad deltagarna bör tänka på under karaktärens resa, hur den utvecklas samt styrkor och svagheter som bör finnas.

 

Emilia bor i Hishult och driver sin hundtrimverksamhet, är fantacy-författare och bokbindare. Hon vill genom träffarna skapa en mötesplats med likasinnade för att känna samvaro och kreativitet, hon vill sprida glädje och nyfikenheten inom skapande, fantasy och skrivande. Emilia vill att ungdomarna ska kunna skapa en karaktär som dom sedan kan använda sig av i olika sammanhang, exempelvis i att teckna, skriva eller som ett sätt att projektera sina egna känslor till. Efter projektet är slut vill Emilia fortsätta att arrangera workshops, hon vill då ha fler inriktningar med olika teman så som; att skriva en protagonist eller antagonist med mera.

 

Emilia kommer att samarbeta med Hishults Byalag genom att låna deras lokal för att arrangera träffarna.