Genomföra projekt 

 Under genomförandet håller projektägare och verksamhetskontoret en kontinuerlig kontakt, där kontoret finns som ett stöd vid eventuella frågor och problem. 

Blanketter

För att kunna genomföra projektet på bästa sätt har vi samlat ihop flera olika blanketter. Här finns blanketter om utskottsbetalning, projekthandböcker och mycket mer.

Ansökan om utbetalning

För att underlätta vid ansökan om utbetalning ser vi gärna att ni medverka på en projektägarträff kring detta, vi kommer att erbjuda er att delta vid denna träff efter att ert projekt har blivit beviljat av vår styrelse. Under projektägarträffen går vi igenom ansökningsblanketten och bland annat vad som krävs i form av kostnadsunderlag, betalningsunderlag, bilagor, för att en ansökan om utbetalning ska bli komplett. 

Viktigt att följa projektplanen

Under genomförandet är det viktigt att arbeta enligt projektplanen och att ni också följer ert beslut om stöd. Avvikelser från projektplan och budget måste meddelas till och godkännas av verksamhetskontoret innan förändringen genomförs, eftersom beslutet grundar sig på ansökans projektplan och budget. Annars finns det en risk att stödet inte kan betalas ut. Vi försöker naturligtvis hjälpa er att anpassa projektplanen vid behov.

Ansökan om förskott

Det finns möjlighet att ansöka om förskott, det gäller alla förutom kommuner och regioner. Det är någonting som vi också går igenom på den första projektägarträffen.

Använd rätt logotyper

När ni informerar eller kommunicerar om ert projekt så ska det framgå att pengarna kommer från EU. Glöm därför inte att använda rätt logotyper.