I Projekthandboken som SJV tillhandahåller finns det regelverk sammanfattat som gäller projekt inom lokalt ledd utveckling.

Här finns en guide som kan vara bra att ha som stöd när ni gör en ansökan om utbetalning
Guide utbetalning

Försättsblad - Underlag till ansökan om utbetalning

Ansökan ändring av beslut om stöd - skickas in till LLUH

Ansökan - Förskott från LAG -skickas till LLUH

Vid slutredovisning ska LLUH´s blankett för slututvärdering och indikatorer fyllas i och skickas in till LLUH.
Blankett - Slututvärdering och indikatorer

Vid slututbetalningen ska även ett godkännande av att publicera personuppgifter bifogas i E-tjänsten.
Godkännande, publicering av personuppgifter

 

Underlag som skickas till Jordbruksverket ska skickas till:
Jordbruksverket
FE 47 Box 204
826 25 Söderhamn

Underlag som skickas till LLUH ska skickas till:
Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1A
314 80 Hyltebruk

info@lluh.se