Leaderprojekt ger effekter 

 

Om projektet lärande och innovation

Lärande och innovation, LIN, var ett samarbetsprojekt mellan fem leaderområden i sydvästra Sverige och Högskolan i Halmstad, som pågick under åren 2017 - 2021. LIN grundades på forskning om lärprocesser, hållbart projektarbete och effekttänkande. LIN syftade till att utveckla leadermetodens samhällsnytta genom att öka leaderområdenas lärande och strategiska förmåga att arbeta långsiktigt och hållbart med lokal utveckling.

Lärande och innovation framsida

Leaderprojekt ger effekter

I slutet av LIN-projektet producerades en infograpic-film med syftet att på ett enkelt sätt förklara hur man kan jobba med effekter kopplat till leaderprojekt. Filmen kopplar samman långsiktiga effekter, utvecklingsstrategier och effektbarometern. 

Verktyget passar för nya LAG-ledamöter, nya projektägare och projektledare samt för att få partnerskapet bakom leader att reflektera mera över effekterna i ett leaderprojekt. Den kan användas som en del av workshopar och utbildningstillfällen som diskussionsunderlag eller informationsmaterial.