LLUH är en proaktiv drivare av den lokala utvecklingen i Halland med fokus på landsbygdsutveckling genom LEADER-metoden. Vår vision är ”Ett rikare Halland genom lokala intitiativ.”

Finansiärer
Förutom allt ideellt engagemang som läggs ner i Lokalt Ledd Utveckling Hallands verksamhet, så har vi finansiering från EU och staten, liksom från Region Halland och därigenom samtliga kommuner i Halland. Många privata sponsorer medfinansierar också enskilda projekt.
EHFF_flag Leader+färg Logo-RGB

LLUH i Sverige och Europa

Vi ser internationellt samarbete som väldigt viktigt. Genom att ta del av transnationella projekt inom LEADER och genom att engagera oss i nationella och internationella frågor, lär vi oss ständigt mer samtidigt som vi får möjlighet att påverka och dela med oss av vår kunskap.