Vi ser internationellt samarbete som väldigt viktigt. Genom att ta del av transnationella projekt inom LEADER och genom att engagera oss i nationella och internationella frågor, lär vi oss ständigt mer samtidigt som vi får möjlighet att påverka och dela med oss av vår kunskap. Därför engagerar vi oss i följande sammanhang:

Internationella projekt
Internationella uppdrag
 • Vår verksamhetsledare representerar Sverige i den europeiska LEADER-föreningen ELARD. Under 2018-2019 har hon uppdraget att för LUS vara viceordförande i ELARD. (Läs gärna mer om LUS och ELARD nedan.)
 • Vår verksamhetsledare är dessutom utsedd av Landsbygdsnätverket att representera Sveriges LEADER-områden i permanent Subgroup on Leader/CLLD.

Nätverk
Lokalt Ledd Utveckling Halland tror att nätverk är viktiga och tar en aktiv roll för att förena Leaderområdena i Sverige och Europa.
Vi är medlemmar i:

 • 10410353_957109310966265_3893051085818981969_n
  LUS (Lokal Utveckling Sverige)

  är en nationell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseförening för organisationer som arbetar med Lokalt ledd utveckling genom LEADER-metoden. Föreningen arbetar för att stärka och vidareutveckla LEADER-metoden.
  LUS är en resurs för att föra fram och driva frågor gällande LEADER-metoden i ett nationellt och internationellt perspektiv och påverka organisationer, myndigheter och beslutande organ, samt genom att öka kunskapsutbytet mellan LEADER-organisationerna.
 • ELARD
  ELARD (European Leader Association for Rural Development)  
  är en internationell ideell förening (AISBL), inrättad för att förbättra livskvaliteten på landsbygden och att bibehålla befolkningen på landsbygden genom hållbar, integrerad lokal utveckling. ELARD grundades i Belgien 1999 av de nationella föreningarna för LEADER från länderna Frankrike, Grekland, Irland, Italien och Spanien. För närvarande är mer än 800 lokala aktionsgrupper medlemmar, antingen genom sina nationella eller regionala nätverk eller som enskilda medlemmar.
  Idag kommer ELARDs mer än 2000 LAG från följande 22 stater: Belgien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Republic of Macedonia, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien , Spanien, Sverige och Storbritannien.

Engagemang
LLUH är aktiva i olika roller i de nationella Landsbygdsnätverket och andra organ som arbetar för ett gott genomförande av LEADER-metoden i Sverige och Europa. Nedan följer var vår personal och styrelse är engagerade: