Kontakta oss gärna! Vi hjälper dig på vägen från idé till fullföljt projekt.

 

Verksamhetskontoret

 

Marion Eckardt, verksamhetsledare
0733-71 82 89 eller
 marion.eckardt@lluh.se
 
Sven-Anders Svensson, projekthandläggare & ekonomiansvarig 0705-51 70 20  eller sven-anders.svensson@lluh.se

 

Madelene Wahlström, projekthandläggare och administratör 0733-301931 eller madelene.wahlstrom@lluh.se

 

Anne Tano, projektledare för
Crowdfunding Halland 0709-98 43 10 eller
 anne.tano@lluh.se
Caroline Karlsson, projektledare för
Ett utvecklat fiske i Kattegatt 0733-30 19 60 eller
caroline.karlsson@lluh.se 

 

Maria Wångsell, informations- & evenemangsansvarig och projektledare för Vi Landsbyggare (föräldraledig)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arbetsutskottet

 

Består av fem personer från styrelsen som bereder ärenden inför styrelsens möten och föreslår strategiska förändringar i verksamheten till styrelsen.

 

Idag består arbetsutskottet av Tore Holmefalk (ordförande, ideell sektor), Martin Ahlström (vice ordförande, privat sektor), Susanne Thorsson (ideell sektor), Martin Haraldsson (privat sektor), och Ola Nilsson (offentlig sektor).

 

Tore Holmefalk når du på: 070-896 06 66 eller tore@holmefalk.net
Martin Ahlström når du på: 070-792 82 58 eller martin@sunnedamm.se