Marion Eckardt Verksamhetsledare Lokalt Ledd Utveckling Halland

Marion Eckardt

Verksamhetsledare

0733-71 82 89

marion.eckardt@lluh.se

Madelene Wahlström Projekthandläggare på Lokalt Ledd Utveckling Halland

Madelene Wahlström

Projekthandläggare och administratör

0733-30 19 31

madelene.wahlstrom@lluh.se

Sven-Anders Svensson, projekthandläggare på Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Sven-Anders Svensson

Projekthandläggare och ekonomiansvarig

0705-51 70 20

sven-anders.svensson@lluh.se

Teneal Solias, projektledare för Crowdfunding Halland, Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Teneal Solinas

Projektledare för "Crowdfunding Halland"

0721-82 50 33

teneal.solinas@lluh.se

unnamed

Maria Wångsell

Projektledare för "Unga Landsbyggare"

0733-30 19 61

maria.wangsell@lluh.se

 

Annie Linsemark, kommunikatör på Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Annie Linsemark

Kommunikatör

0766-40 32 57

annie.linsemark@lluh.se

Kontakta oss gärna! Vi hjälper dig på vägen från idé till fullföljt projekt.

Arbetsutskottet Består av fem personer från styrelsen som bereder ärenden inför styrelsens möten och föreslår strategiska förändringar i verksamheten till styrelsen.
  • Tore Holmefalk (ordförande, ideell sektor)
  • Martin Ahlström (vice ordförande, privat sektor)
  • Susanne Thorsson (ideell sektor)
  • Martin Haraldsson (privat sektor)
  • Ola Nilsson (offentlig sektor).