Årets unga landsbyggare

 

 

Årets unga landsbyggare och Årets landsbyggare 2023

 

 

Vinnarna är utsedda!

Den 2 september korades vinnarna av Årets unga landsbyggare och Årets landsbyggare under högtidliga former på Gits Gård i Falkenberg! Vi säger stort grattis till Lukas, Elvira, Stephanie, Sofie och Peter, Karin och Camilla som fick ta emot pris under Landsbyggaredagen, HURRA! 

 

IMG_8814

Lukas Lindqvist, Camilla Sten, Karin Torstensson, Stephanie Johansson, Elvira Lund och Sofie Rolfson

Alla vinnare:

Årets unga landsbyggare - ENTREPRENÖR
Lukas Lindqvist, Elektro Lukas
Laholms kommun

Årets unga landsbyggare - ELDSJÄL
Elvira Lund, LRF Ungdomen Halland
Varbergs kommun

Årets unga landsbyggare - ATTITYD
Stephanie Johansson, Fika by Steph
Hylte kommun

Årets landsbyggare - ENTREPRENÖR
Sofie Rolfson och Peter Andersson, Idala Mjölk
Kungsbacka kommun

Årets landsbyggare - ELDSJÄL
Karin Torstensson, Hela Sverige ska leva
Falkenbergs kommun

Årets landsbyggare - ATTITYD
Camilla Sten, HamraGård
Kungsbacka kommun

Årets unga landsbyggare och Årets landsbyggare 2023

Priset för Årets unga landsbyggare och Årets landsbyggare delas ut till dem som har gjort en insats för att skapa en levande landsbygd i Halland och visat på en positiv bild av entreprenörskapsklimatet. Vi vill hylla modiga, envisa och energiska människor som genom sina liv och sitt entreprenörskap inspirerar andra till att välja ett liv på landsbygden. Vem som helst har kunnat rösta fram till den 16 april. Efter det utsågs tre finalister i varje kategori: Årets unga landsbyggare entreprenör, eldsjäl och attityd samt Årets landsbyggare entreprenör, eldsjäl och attityd. Det var styrelsen för Lokalt Ledd Utveckling Halland (LAG-styrelsen) som var jury och röstade fram vinnarna som presenterades under Landsbyggaredagen 2023 den 2 september.

 

 

 

FINALISTER 

Årets unga landsbyggare - ENTREPRENÖR

Kriterier: är mellan 18 och 30 år - är nytänkande i sitt entreprenörskap – samverkar aktivt med andra – driver en hållbar verksamhet – är en god förebild för andra entreprenörer – skapar jobb

 

bilder mall

 

Lukas Lindqvist - Elektro Lukas

Lukas Lindqvist driver företaget ElektroLukas där han, likt en räddare i nöden, reparerar elektroniken i maskiner åt främst industriföretag. Lukas nomineras för sitt nytänkande, sin innovationsförmåga och för sitt hållbarhetsarbete. Han brinner för hållbarhet och att hushålla med de resurser som finns.

Linus

 

Linus Börjesson - Eriksbergs Gård

Linus Börjesson är en ung entreprenör med flera ben i företagandet. Han bedriver en e-handel med inriktning och fokus på flergångsprodukter till framför allt barnfamiljer. Linus nomineras för sin framåtanda, sitt varierande entreprenörskap och sitt hållbarhetstänk i alla verksamhetsgrenarna.

 

Blomster
 

Linnea Blomster - Lilla Fågelsång 

Linnea Blomster driver tillsammans med sin man Anton gården Lilla Fågelsång. Fokus ligger främst på närproducerat och småskaligt lantbruk med äggproduktion, lammuppfödning och uppfödning av svenska ardennerhästar. Linnea nomineras för sitt nytänkande inom det hållbara lantbruket och för sitt engagemang i den lokala matproduktionen i Halland.

 

Årets unga landsbyggare - ELDSJÄL

Kriterier: är mellan 18 och 30 år - är nytänkande i föreningsarbetet – samverkar aktivt med andra – bidrar till bygdeutveckling – ökar bygdens attraktivitet

 

Elvira

 

Elvira Lund - LRF Ungdomen Halland

Elvira Lund är aktiv i flertalet föreningar, många med koppling till landsbygd och lantbruk. Hon är drivkraften bakom flera evenemang och seminarier som syftat till att öka medvetenheten om landsbygdens möjligheter och utmaningar. Elvira nomineras för att hon är en framstående ledare och en inspirerande förebild för ungas engagemang och delaktighet på landsbygden.

Daniel

 

Daniel Sjöberg - 4H

Daniel Sjöberg brinner för att främja livet på landsbygden och att engagera ungdomar i lantbruk, djurhållning och hållbarhetsinitiativ. Daniel nomineras för att han är en inspirerande ledare och förebild för alla som vill göra en positiv skillnad på landsbygden. Hans engagemang och passion kommer att fortsätta ha en stor positiv inverkan på landsbygdssamhällen under många år framöver.

 

Felix
 

Felix Paulsson - UGOIF

Felix Paulsson är aktiv i styrelsearbetet i Unnaryds GOIF. Felix nomineras för sitt självklara engagemang som i sin tur bidrar till mer engagemang i Unnaryd, både för föreningen och för bygden. Felix drivs av en vilja att föreningen ska utvecklas och leva vidare och har hörts sägas att ”Vi påminner och påminns i Unnaryds GOIF, hela tiden, om att detta arbete gör vi för bygden  

 

Årets unga landsbyggare - ATTITYD

Kriterier: är mellan 18 och 30 år - förändrar attityden till landsbygden på ett positivt sätt – visar på möjligheterna som landsbygden erbjuder

 

Stephanie

 

Stephanie Johansson - Fika by Steph

Stephanie Johansson driver hantverksbageriet Fika by Steph i gamla Konstnärsbyn, Rydöbruk. Bageriet har stort fokus på jäsdegar, naturen och att jobba utifrån hjärtat. Stephanie nomineras för att hon genom sitt företagande visar på möjligheten att driva ett framgångsrikt företag på landsbygden, att ta vara på det vi har nära oss, att välja lokalt och skapa en förståelse för möjligheterna som finns med svensk landsbygd.

Ewelina

 

Evelina Markow - Cafe Solstrålen

Evelina Markow driver Café Solstråle i Hishult sedan 5 år tillbaka. Evelina nomineras för sin inspirerande inställning och sitt engagemang för att främja hållbarhet och utveckling på landsbygden. Hon visar att allt är möjligt, oberoende var du befinner dig. Evelinas passion och företagsamhet har gjort henne till en förebild för andra unga människor som vill göra en positiv förändring för sin bygd.

 

Andreas Åkesson
 

Andreas Åkesson - BeeFarm 

Andreas Åkesson ligger bakom företaget BeeFarm. Andreas nomineras för att BeeFarm ger möjlighet för unga landsbygdsinvånare att starta egna bisamhällen, vilket främjar lokal produktion och ekonomisk tillväxt, samt skapar mervärden för alla medverkande parter. Andreas är därför en viktig aktör i attitydförändringen mot ett mer hållbart och miljövänligt samhälle.

 

Årets landsbyggare - ENTREPRENÖR

Kriterier: är nytänkande i sitt entreprenörskap – samverkar aktivt med andra – driver en hållbar verksamhet – är en god förebild för andra entreprenörer – skapar jobb

 

Jonas och Caroline

 

Jonas Carlsson o Caroline Engvall - VJ Vilt

Jonas Carlsson och Caroline Engvall driver tillsammans VJ Vilt Nissaryd där de styckar och förädlar vilt som i huvudsak kommer från lokala jägare. Jonas och Caroline nomineras för sin nytänkande förmåga och sitt entreprenörskap. De visar på möjligheterna att driva företag på landsbygden och är förebilder för lokala livsmedelsproducenter båda inom och utom Hallands gränser.

Oscar

 

Oskar Hemhagen - Oskars Utemiljö

Oskar Hemhagen är drivkraften bakom företaget Oskars utemiljö som sköter allt inom trädgårdar och utemiljöer. Under några år har Oskar lyckats bygga upp en verksamhet kring en värdegrund där kundfokus, kvalitet och effektivitet står i fokus. Oskar tänker innovativt kring teknik, miljöfrågor och jämställhet. Det kan handla om val av material, tillvägagångssätt vid marknadsföring, inköp, inventarier, personalfrågor och policys.

 

Peter Idala
 

Sofie Rolfson o Peter Andersson - Idala Mjölk

Sofie Rolfson och Peter Andersson driver tillsammans en mjölkgård i Idala, Kungsbacka kommun. Trots alla utmaningar med att bedriva en lönsam mjölkproduktion har Sofie och Peter tagit sig an utmaningarna och skapat ett fantastiskt ställe för kor och växtodling. Sofie och Peter nomineras för sitt engagemang för bygden, sitt entreprenörskap och sin framtidstro att skapa en levande landsbygd.

 

Årets landsbyggare - ELDSJÄL

Kriterier: är nytänkande i föreningsarbetet – samverkar aktivt med andra – bidrar till bygdeutveckling – ökar bygdens attraktivitet

 

Turid

 

Turid Brodin - Femsjös HBF, Naturskyddsförening Hylte

Turid Brodin nomineras för sitt engagemang och sin drivkraft i olika föreningar i den lokala utvecklingen kring Femsjö och Unnaryd. Turid bidrar med positiv energi för en schysst värld, där föreningslivet är ett sätt att verka för detta. Genom sitt arbete i olika föreningar har Turid varit med och arrangerat valborgsfiranden, guidade hundpromenader, byavandringar, cykelfest, svampdagen – för att nämna några aktiviteter – som oftast både är roliga och lärorika.

kristina

 

Kristina Karlsson - GoKungsbacka

Kristina Karlsson är en drivkraft bakom många föreningar i Halland. En av de senaste är föreningen GoKungsbacka, där hon nu är invald som ordförande. GoKungsbacka verkar för att bryta ofrivillig ensamhet samtidigt som de samordnar frivilliga insatser för Kungsbackas invånare. Kristina nomineras för sitt långa och aldrig sinande engagemang för landsbygden och landsbygdens föreningar och företag.

 

Karin
 

Karin Torstensson - Hela Sverige ska leva

Karin Torstensson är en föreningsmänniska som är engagerad både på lokal och nationell nivå. Karin nomineras för sitt engagemang och sina insatser för att främja landsbygdsutveckling på lokal och nationell nivå. Genom sitt driv i flera projekt och insatser har Karin skapat en positiv förändring på landsbygden och ökat medvetenheten om landsbygdens betydelse för hela samhället.  

 

 

Årets landsbyggare - ATTITYD

Kriterier: förändrar attityden till landsbygden på ett positivt sätt – visar på möjligheterna som landsbygden erbjuder

 

Helena Blomljus

 

Helena Blomljus

Helena Blomljus nomineras för hennes samhällsengagemang där hon genom sina företag och projekt påverkar och inspirerar till en positiv förändring och utveckling av Hallands landsbygd. Helenas positiva och samhällsengagerade inställning har gjort henne till en uppskattad person i lokalsamhället där hon hela tiden påminner om det fantastiska med att och verka på landsbygden, eller som Helena själv säger ”så mycket snällhet och hjälpsamhet det finns här”.

Camilla

 

Camilla Sten

Camilla Sten driver tillsammans med sin bror Johan HamraGård i Åsa i norra Halland. Camilla nomineras för sin positiva attityd och engagemang och för att hon alltid delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper och är alltid beredd stötta andra som vill bidra till en mer hållbar framtid. Camilla inspirerar gärna folk till att besöka gården för att i verkligheten se hur maten produceras och att för möta människan bakom den.

 

Tillsammansodling
 

Kungsbacka Tillsammansodling

Kungsbacka Tillsammansodling har på kort tid lyckats bygga upp en stadsnära odling med tunnelväxthus, en äng och 400 kvadratmeter odlingsbäddar. Kungsbacka Tillsammansodling nomineras för att de visar och inspirerar människor till att odla tillsammans och i sina egna trädgårdar för att gynna den biologiska mångfalden. Föreningen visar på möjligheterna som finns kring att odla och producera sin egna mat samtidigt som de skapar och visar på en starkare förståelse för det arbete som läggs ner i lokalproducerad mat och ekologisk odling.