STARTA ETT LEADERPROJEKT

    Så går det till.
Vi på utvecklingskontoret handleder och ger
råd i hela processen, från idé till slutrapportering av Leader-projektet.

Steg 1

Ta första steget

Är det ett Leader-projekt?
Vi arbetar med landsbygdsutveckling i Halland genom Leader-metoden. Avgör om ditt projekt passar in i Leader-metoden genom att svara på dessa frågor:

  • Är projektet i Halland?
  • Har du pratat med andra och förankrat idén?
  • Är det nytt och innovativt?  
  • Är det fler än en som samarbetar?
  • Samverkar olika sektorer (privat, offentlig ideell)?

Om du har svarat ja på fler än 4 frågor
Vänligen kontakta oss genom vårt kontaktformulär. Vi kommer att återkomma till dig snart. Vänligen vänta med att gå vidare till steg 2 tills du har fått klartecken från oss.

Om du svarade nej på mer än 3 frågor, inget problem!
Ta en titt på vårt stöd genom CrowdFunding.

Steg 2

Passar ditt projekt in i vår strategi?

Som en del i Leader-metoden har vi utformat en lokal utvecklingsstrategi som inkluderar 2 mål och 5 områden för insatser. Vänligen granska kriterierna för varje område och fundera över vilket område ditt projekt bäst passar in på.

Steg 3

Vilket stöd behöver din idé?

Tillsammans med oss kan du bestämma om din idé lämpar sig för projektstöd eller företagsstöd.

Steg 4

Hur gör du en ansökan?

Du öppnar din ansökan digitalt på Jordbruksverkets webbplats. Informationen du anger där utgör själva projektansökan.

När du skriver ansökan, se till att du uppfyller alla våra grundvillkor. För att kunna söka stöd måste du möta samtliga krav.

Styrelsen väljer projekt baserat på olika kriterier för det önskade stödområdet. Se därför också igenom kriterierna i strategin för ert område och skriv din ansökan för att få så många poäng som möjligt.

Steg 5

Spetsa projektet

Efter att du har skickat in din ansökan till Jordbruksverket kommer vi gemensamt att titta på hur projektet kan förbättras. Vi kommer att undersöka om det finns möjlighet att få högre poäng i urvalskriterierna. Därefter kan du uppdatera din ansökan och skicka in eventuella återstående bilagor.

Om styrelsen väljer att prioritera ditt projekt skickas det vidare till Jordbruksverket för myndighetsbeslut. Vi måste vänta på deras godkännande innan projektet betraktas som helt accepterat. Under väntetiden kan du, på eget ansvar, påbörja projektet. Det finns specifika regler att följa, men vi finns som stöd genom hela genomförandet.

När dina aktiviteter är klara är det dags för slutrapportering. Dina erfarenheter och resultat är värdefulla och intressanta för många!