Tillgängliga medel

Ny programperiod 2023

En ny programperiod (2023-2027) startade år 2023. Vi hoppas att vi ska bidra till att många nya bra projekt genomförs även denna programperiod. Dock kommer vi endast ha medel inom Landsbygdsfonden (tidigare programperiod hade vi även stöd inom Havs- och Fiskerifonden, Regionalfonden och Socialfonden). Har ni en bra projektidé kan det alltså finnas möjlighet att få stöd under åren 2023-2027.

Vår styrelse har beslutat att vi ska arbeta med utlysningar. Vi kommer prioritera olika insatsområden vid de olika utlysningarna. Det kommer vara möjligt att söka inom alla insatsområden. Utlysningen kommer att omfatta 4 miljoner kronor.

Efter att vår styrelse har tagit beslut om ansökan ska projektet handläggas av Jordbruksverket. Det kan därför ta upp till 3-6 månader till innan slutgiltigt beslut om ansökan kan fås. Det är möjligt att starta sitt projekt tidigare, men det sker på egen risk.