Tillgängliga medel

Ny programperiod 2023.

Nu börjar en ny programperiod (2023-2027). Vi hoppas att vi ska bidra till att många nya bra projekt genomförs även denna programperiod. Dock kommer vi endast ha medel inom Landsbygdsfonden (tidigare programperiod hade vi även stöd inom Havs- och Fiskerifonden, Regionalfonden och Socialfonden). Har ni en bra projektidé kan det alltså finnas möjlighet att få stöd under år 2023.

Vår styrelse har beslutat om hur vi ska arbeta med stöd under 2023. Det kommer att bli en utlysning för att ansöka om stöd, som kommer att öppnas senast den 1 maj och stängas den 20 augusti. Under tiden 20 augusti till 4 oktober handläggs de ansökningar som kommit in. Beslut tas den 5 oktober av styrelsen.

Utlysningen kommer att omfatta 4 miljoner kronor. Vid många ansökningar kommer insatsområdena Innovativa tankesätt och arbetssätt, samt Infrastruktur och digitalisering att prioriteras. Det kommer dock att vara möjligt att söka inom alla insatsområden. Efter att vår styrelse har tagit beslut om ansökan ska projektet handläggas av Jordbruksverket. Det kan därför ta upp till 3 månader till innan slutgiltigt beslut om ansökan kan fås. Räkna därför inte med ett beslut om er ansökan förrän vid årsskiftet 2023–2024. Det är möjligt att starta sitt projekt tidigare, men det sker på egen risk.