Det är viktigt att ni använder er av rätt logotyper när ni kommunicerar ert projekt mot allmänheten. Är ni osäkra, så fråga verksamhetskontoret om vad som gäller för just ert projekt. 

Vi har tagit fram en borchyr för projektledare och ägare som driver projekt hos oss. I denna brochyr beskriver vi hur och på vilket sätt logotyperna ska användas. Vill du ta del av brochyren får du jättegära kontakta oss på leaderkontoret.

Vår logotyp - Alla projekt

Alla projekt ska använda sig av vår logotyp som finns i olika format och versioner. Ladda ned ett zip-arkiv.

lluh_logo

Leaderloggan - Alla projekt

Alla projekt ska dessutom använda sig av den europeiska leaderloggan:

Leader+färg

Logotyper från olika finansiärer

Beroende på ifrån vilken fond ni får er finansiering ifrån ska ni använda er av den EU-logga som är aktuell. Fråga oss om ni är osäkra.

Du kan hitta alla de rätta loggorna på jordbruksverket. Det är viktigt att använda rätt typ av logotyp för rätt ändamål. Det finns i vissa fall logotyper anpassade för tryckt eller digitalt material.

Landsbygdsfonden

Logotyp EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Havs- och fiskerifonden

Logotyp EHFF_flag_HavsFisk

Socialfonden

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700

Regionalfonden

EUlogo_c_CMYKRegionalfond