#DuÄrUnik-Filmutbildning

Den 16/4 sammanträdde Unga Landsbyggares kommitté som består av representanter från Lokalt Ledd Utveckling Hallands LAG-styrelse. Kommittén beslutade att föreningen #DuÄrUnik beviljas projektstöd med 24 400 kr för sin projektidé #DuÄrUnik – Filmutbildning.

 

#DuÄrUnik är en Vi unga-förening som drivs av ungdomarna Lowe Lilliehorn, Nelly Aliyar och Oscar Dahlberg. Föreningen har som grundidé att stärka ungdomars välmående och självbild. Genom att bland annat skapa filmer som lyfter ungdomar som egna influencers vill föreningen bidra till att stärka varje individs självkänsla på olika digitala plattformar. Föreningen vill att unga ska se och inspireras av andra unga istället för enbart "kända influencers" som tenderar att ge en snedvriden bild av verkligheten. #DuÄrUnik publicerar digitala kampanjer som lyfter fram ungdomar, deras brinnande intressen och det som gör varje individ unik.

 

Föreningen som har sitt säte i Onsala, Kungsbacka kommun, har genom projektstöd från Unga Landsbyggare fått lära sig att själva skapa högkvalitativa filmer. Detta genom att få utbildning i filmkunskap och sedan hyra utrustning från produktionslaget FjorAgency AB för att skapa två egna filmer om ungdomar som bor på landsbygden och deras intressen. Tidigare har föreningen hyrt in filmare och klippare men genom projektet kan nu de som är aktiva i föreningen utvecklas för att kunna skapa bättre content på egen hand och på så sätt nå ut med sitt budskap till fler.

 

Dessa två filmer blev resultatet av filmutbildningen