Evelina Markow
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden_Web

Gotta dig i sommar hos Café Solstråle

Den 15/6 sammanträdde Unga Landsbyggares kommitté som består av representanter från Lokalt Ledd Utveckling Hallands styrelse. Kommittén beslutade att Evelina Markow beviljas projektstöd med 15 940kr för hennes projektidé Gotta dig i sommar hos Café Solstråle.

Evelina har beviljats projektstöd genom Unga Landsbyggare för att anordna sommarevent på hennes café i Hishult, Laholms kommun.

Projektet handlar om att hyra in instruktörer, köpa in ingredienser och marknadsföring till eventen.

Under sommaren kommer Evelina ha totalt fyra sommarevent. Två event med soundhealing och två event med qigong. Till varje event tillkommer råfika och en rundvandring i en köksträdgård. Evelina har inte haft några event tidigare och ser det här som en möjlighet att utöka sin verksamhet och utveckla sitt entreprenörskap. Hon hoppas att det här projektet kan introducera flera människor till råfika och en alternativ friskvård samt att Café Solstråle kan ha flera event framöver.

Eventen kommer vara kostnadsfria. Läs mer om Evelinas event här: Café Solstråle