Lluh.se_Logo_strip_samlade-finansiarer_-Strukturfonden-_webb_svart

Vi arbetar idag framförallt med medel från EU, stat och Region Halland för att arbeta med lokalt ledd utveckling genom LEADER-metoden. Vår strategi - ett rikare Halland genom lokala initiativ" har under programperioden 2014-2020 beviljats medel från fyra fonder och detta gör oss till unika i Europa och Sverige.

Endast åtta LEADER-områden i Sverige och EU har denna möjlighet! Totalt har vi tillgång till 66 434 177 kronor till vårt område under programperioden 2014-2020.Strategin är framtagen genom en process med många involverade aktörer. En workshop i varje kommun med totalt 243 personer från ideell, privat och offentlig sektor har genomförts för att diskutera tillgångar, möjligheter och utmaningar. För att samla in tankar från en bredare population gjordes intervjuer på skolor, caféer och utanför lanthandeln med över 400 personer i alla åldrar där nästan hälften var mellan 13-25 år och drygt hälften var kvinnor. Därefter har en skrivandeprocess lett vidare till den strategin som är aktuell idag.

Vår strategi

Här är senaste versionen av vår strategi.  Det är föreningen "Lokalt Ledd Utveckling Halland" och dess partnerskap, alltså medlemmarna, som äger strategin.
Strategi Lokalt Ledd Utveckling Halland

lluh_logo

Hur går det då?

Sedan starten 23 november 2015 har vi beviljat många spännande projekt inom våra insatsområden. Varje år kommer vi sammanställa förväntade resultat och när våra projekt så småningom blir avslutade kommer vi även här sammanställa resultaten.

Här nedan ligger senaste sammanställning om hur våra medel använts hittills!
Projektkatalog, uppdaterad 2019-04-29