Projektstöd och företagsstöd

Projektstöd eller Företagsstöd?

Avgör om din projektidé passar som projektstöd eller företagsstöd. Om projektet gynnar allmänheten bör man söka projektstöd, medan företagsstöd är lämpligt om projektet främst gynnar ett eller ett fåtal företag. Det är viktigt att i ansökan klargöra vilka som driver och genomför projektet samt vem som kommer att dra nytta av det.

Villkor för projektstöd

  • Vid ansökan om projektstöd krävs det att man bidrar med 30% av projektbudgeten i ideell tid, värderad i kronor.
  • Timkostnaden för personer över 16 år är 340 kr per timme, för personer mellan 13 och 15 år är den 77 kr per timme, och yrkesmän använder samma timkostnad som deras yrkesmässiga arbete.

Villkor för företagsstöd

  • För ansökan om företagsstöd behöver man inte bidra med ideell tid. Istället krävs det att man medfinansierar sin idé med 50%.
  • Det maximala stödet man kan få från oss är 200 000 kr, och den totala projektbudgeten bör vara 400 000kr
  • Företagsstöd har undantag från urvalskriteriet "Projektet genomförs i samarbete med andra aktörer", men samarbete uppskattas alltid.