Ansöka 

Har ni en bra projektidé så hör gärna av er till oss på verksamhetskontoret 

Nya medel programperiod 2023-2027

Nästa programperiod tar sin start från år 2023 och vi hoppas att vi ska bidra till att många nya bra projekt genomförs. Denna programperiod kommer vi endast ha medel inom Landsbygdsfonden.

Möjligheten att ansöka i Jordbruksverkets system öppnar den 3 januari 2023. Dock kommer vi inte att få startbeslut från Jordbruksverket förrän tidigast i februari 2023. 

Ännu är inte heller alla riktlinjer klara för hur ansökningsprocessen ska gå till, varför alla uppmanas att avvakta att skicka in ansökan om projekt till tidigast 5 mars. Projekt inkomna före detta datum kan komma att avskrivas.

Den gemensamma nämnaren är att projekten vi kan stödja är lokala, vi arbetar med Leadermetoden. Om ni också vill göra det, så har ni kommit rätt.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev

Har ni en bra projektidé kan det alltså finnas möjlighet att få stöd från år 2023.

Vi uppmanar alla som är intresserade att söka projekt att ta kontakt med verksamhetskontoret för mer information innan ni skickar in en ansökan.

Ansökningshandlingar

Här hittar ni underlag till er ansökan.

Ansökningsprocessen fyra steg

Ni ansöker om stöd hos oss via Jordbruksverkets hemsida. Följ rubrikerna i tur och ordning för er ansökan. Ansökan sker i två delar. Den första delen heter Steg 1 ansökan och kan göras direkt. När ni har skickat in Steg 1 ansökan får ni ett bekräftelsemejl med mer information. Den andra delen heter Steg 2 ansökan, innan ni skickar in denna ansökan måste ni ha varit i kontakt med vårt verksamhetskontor.  

1. Ansök om fullmakt 

Börja med att utse vem som är ansvarig över att fylla i ansökan och ansök därefter om fullmakt. Det enda undantaget är om sökande bedriver enskild näringsverksamhet, för då behövs ingen fullmakt.

Personen som ansöker om fullmakt behöver:

  • Vara firmatecknare för er förening eller organisation alternativt ha en fullmakt av firmatecknare
  • Ha ett Bank-ID

Ni kommer att behöva visa stämmoprotokoll som bekräftar att personen som skrivit under ansökan om fullmakt är firmatecknare.

2. Påbörja processen med en Steg 1 ansökan

När ni har gjort ovanstående steg och blivit registrerade av Jordbruksverket, kan ni logga in på Jordbruksverkets ”Mina Sidor” och påbörja ansökningsprocessen.

 

Det kan vara svårt att hitta

Gå in på Jordbruksverkets hemsida och logga in > Logga in med bankID > E-tjänster inom mina sidor > Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar > Ny ansökan om stöd > Stöd inom lokalt ledd utveckling-Leader > Ny steg 1 ansökan. 

Därefter behöver ni besvara följade frågor på hemsidan

  • Projektnamn. Ge ert projekt ett namn, gärna kort. Projektnamnet går inte att ändra i efterhand.
  • Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen eller projektet. Här menas syfte, mål och vilka aktiviteter som ska genomföras
  • Ange slutdatum
  • Kontaktperson
  • I vilket län, kommun och leaderområde ska ni ansöka?
  • Vilken är målgruppen för projektet? Beskriv målgruppen som projektet riktar sig till och hur de får nytta av projektet.
  • Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet? Kan vara svårt att avgöra redan här, i så fall, ta gärna kontakt med verksamhetskontoret även innan Steg 2 ansökan enligt nedan.

3. Öppna en Steg 2 ansökan

Samtidigt som ni fyller i Steg 2 ansökan så skapar ni den projektplan som projektet ska arbeta efter. Hör av er till vårt verksamhetskontor om ni har frågor! Vi på verksamhetskontoret ger er mycket gärna feedback på er projektplan och även på frågorna Jordbrukdsverket ställer. 

 

För att börja med en Steg 2 ansökan loggar ni in på "mina sidor", på samma sätt som i Steg 1 ansökan. Därefter går ni in i er sparade och inskickade Steg 1 ansökan och väljer att redigera den. Denna konverteras då till en Steg 2 ansökan. Läs sedan bekräftelsemejlet ni fått från verksamhetskontoret och följ anvisningarna för att välja fond och inriktning. Gå därefter igenom de olika flikarna och börja att fylla i. Vi rekommenderar er att ni arbeta med dessa frågor i lugn och ro, samt använda vår strategi som stöd och hjälp för att besvara frågorna. Ni kan arbeta med ansökan vid flera tillfällen, men glöm inte att spara den mellan gångerna. 

 

Längst ner i högra hörnet finns det en ruta "Granska och skicka in". Efter att ni klickat på denna ansökan kommer ni till en sida där det finns möjlighet att välja att skriva ut en pdf, (denna kan ni välja att spara ned). Det går sedan att gå tillbaka och fortsätta att fylla i ansökan. Ansökan skickas inte in förrän ni satt en bock i rutan på sidan och valt skicka in. 

4. Fullfölj ansökan under Steg 2

Med utgångspunkt från projektplanen som gjorts enligt ovan, behöver ni nu bestämma vilka aktiviteter och vilken budget som krävas för att uppnå projektets syfte och mål. I bekräftelsebrevet från Steg 1 ansökan fick ni mallar för både aktivitetsplan och budget. Dessa ska laddas upp under fliken "Bilagor" i Steg 2 ansökan. Hämta gärna ut en Pdf av ansökan enligt ovan och skicka till verksamhetskontoret för feedback, innan ni skickar in den.