Ansöka 

Har ni en bra projektidé så hör gärna av er till oss på verksamhetskontoret 

Nya medel programperiod 2023-2027

Ansökningar programperiod 2023-2027

En ny programperiod (2023-2027) startade år 2023. Vi hoppas att vi ska bidra till att många nya bra projekt genomförs även denna programperiod. Dock kommer vi endast ha medel inom Landsbygdsfonden (tidigare programperiod hade vi även stöd inom Havs- och Fiskerifonden, Regionalfonden och Socialfonden). Har ni en bra projektidé kan det alltså finnas möjlighet att få stöd under åren 2023-2027.

Vår styrelse har beslutat att vi ska arbeta med utlysningar. Vi kommer prioritera olika insatsområden vid de olika utlysningarna. Det kommer vara möjligt att söka inom alla insatsområden. Utlysningen kommer att omfatta 4 miljoner kronor.

Efter att vår styrelse har tagit beslut om ansökan ska projektet handläggas av Jordbruksverket. Det kan därför ta upp till 3-6 månader till innan slutgiltigt beslut om ansökan kan fås. Det är möjligt att starta sitt projekt tidigare, men det sker på egen risk.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev

Vi rekommenderar alla intresserade att kontakta utvecklingskontoret för ytterligare information om att söka projekt

Ansökningshandlingar

Här hittar ni underlag till er ansökan.

Ansökningsprocessen fyra steg

Ni ansöker om stöd hos oss via Jordbruksverkets hemsida. Innan ni skickar in en ansökan måste ni ha varit i kontakt med vårt verksamhetskontor.  

1. Ansök om fullmakt 

Börja med att utse vem som är ansvarig över att fylla i ansökan och ansök därefter om fullmakt. Det enda undantaget är om sökande bedriver enskild näringsverksamhet, för då behövs ingen fullmakt.

Personen som ansöker om fullmakt behöver:

  • Vara firmatecknare för er förening eller organisation alternativt ha en fullmakt av firmatecknare
  • Ha ett Bank-ID

Ni kommer att behöva visa stämmoprotokoll som bekräftar att personen som skrivit under ansökan om fullmakt är firmatecknare.

2. Påbörja processen öppna ansökan.

När ni har gjort ovanstående steg och blivit registrerade av Jordbruksverket, kan ni logga in på Jordbruksverkets ”Mina Sidor” och påbörja ansökningsprocessen. Det är dock viktigt att ta kontakt med oss på LEADER-kontoret innan så att ni vet vilket insatsområde ni ska välja. 

 

Det kan vara svårt att hitta

Gå in på Jordbruksverkets hemsida och logga in > Logga in med bankID > E-tjänster inom mina sidor > Projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd> "Starta ansökna" > Ny ansökan om stöd 

Efter detta fyller du i projektnamnet (Ska ej vara för långt). 

Under välj stöd väljer ni Lokalt ledd utveckling genom leader

Efter detta väljer ni Ny ansökan om stöd inom leader 2023-2027

Efter detta väljer ni inriktning på stödet. "Innan detta måste ni varit i kontakt med oss på leaderkontoret"

Därefter behöver ni besvara följade frågor 

  • Projektnamn. Ge ert projekt ett namn, gärna kort. Projektnamnet går inte att ändra i efterhand.
  • Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen eller projektet. Här menas syfte, mål och vilka aktiviteter som ska genomföras
  • Ange slutdatum
  • Kontaktperson
  • I vilket län, kommun och leaderområde ska ni ansöka?
  • Vilken är målgruppen för projektet? Beskriv målgruppen som projektet riktar sig till och hur de får nytta av projektet.
  • Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet? Kan vara svårt att avgöra redan här, i så fall, ta gärna kontakt med verksamhetskontoret.

Samtidigt som ni fyller i ansökan så skapar ni den projektplan som projektet ska arbeta efter. Hör av er till vårt verksamhetskontor om ni har frågor! Vi på verksamhetskontoret ger er mycket gärna feedback på er projektplan och även på frågorna Jordbrukdsverket ställer. 

 

Gå därefter igenom de olika flikarna och börja att fylla i. Vi rekommenderar er att ni arbeta med dessa frågor i lugn och ro, samt använda vår strategi som stöd och hjälp för att besvara frågorna samt titta på de urvalskriterier som styrelsen utgår ifrån vid bedömning av ansökan. Ni kan arbeta med ansökan vid flera tillfällen, men glöm inte att spara den mellan gångerna. 

 

 

3. Fullfölj ansökan 

Med utgångspunkt från projektplanen som gjorts enligt ovan, behöver ni nu bestämma vilka aktiviteter och vilken budget som krävas för att uppnå projektets syfte och mål.

Aktivitetsplanen 

Dela upp ditt projekt i aktiviteter och fyll i dem i aktivitetsplanen.
Fundera på vad aktiviteterna ska innehålla

•Dela sedan upp aktiviteterna i delaktiviteter
•Bestäm vem som ska vara ansvarig
•Fyll i mellan vilka datum aktiviteterna ska genomföras

Budgetmall

Fyll sedan i  budgetmallen utifrån aktivitetsplanen.
Fundera på vad aktiviteterna ska innehålla?

•Personal – anställda (arbetsgivare)
-(ska det finnas personal – Indirekta kostnader)
•Investeringar
•Övriga utgifter
•Offentliga resurser (Om en offentlig organisation bjuder på arbetstid, lokaler, mm)

Du behöver ta hänsyn till momsen i budgetmallen och kryssa i ja eller nej. 
– Ingår moms i utgifterna?

Ja:   Projektet har inga momspliktiga intäkter och är inte momsregistrerat.

Nej:   Projektet och stödmottagaren är momsregistrerat och kan dra av momsen i sin verksamhet.
– Kontrollera med Skatteverket.

För att visa att beloppen i budgetmallen är rimliga behöver du bifoga minst två offerter eller två jämförbara prisuppgifter per utgiftsslag.

Ovanstående dokument ska laddas upp under fliken "Bilagor" i ansökan.

 

Längst upp till vänster finns "ladda ned". Här kan man ladda ned ansökan i PDF och spara den på sin dator. Ansökan skickas inte in förrän ni satt en bock i rutan på sidan och valt skicka in. 

Hämta gärna ut en Pdf av ansökan enligt ovan och skicka till oss på Lokalt ledd Utveckling Halland för feedback, innan ni skickar in den.