Här hittar du de underlag du behöver till din ansökan

Fullmakt Jordbruksverket

Underlag till ansökan steg 2

Budgetmall

Specificerad budget projektstöd till företag (exempel)

Specificerad budget projektstöd (exempel)

Aktivitetsplan Mall

Beräkning av timlön (Ladda ned innan användning)

Medfinansieringsintyg pdf

Medfinansieringsintyg word

I samband med steg 2 ansökan ska även LLUH´s blankett (olika beroende på fond) med indikatorer och målvärden fyllas i och skickas in till LLUH.

-Havs- och fiskerifonden - Landsbygdsfonden - Regionalfonden - Socialfonden