Här hittar du de underlag du behöver till din ansökan

Fullmakt Jordbruksverket

Underlag till ansökan

Budgetmall år 2014-2020

Budgetmall år 2021-2027

Aktivitetsplan Mall

Beräkning av timlön 2014-2020 (funkar endast i webbläsare explorer)

Beräkning av timlön 2021-2027 (funkar endast i webbläsare explorer)

Medfinansieringsintyg pdf

Medfinansieringsintyg word

I samband med slutredovisning ska även LLUH´s blankett med indikatorer och målvärden fyllas i och skickas in till LLUH.

Formulär till projekt - Indikatorer