Här hittar du de underlag du behöver till din ansökan

Fullmakt Jordbruksverket

Underlag till ansökan steg 2

Budgetmall
Specificerad budget projektstöd till företag (exempel)
Specificerad budget projektstöd (exempel)

Aktivitetsplan Mall

Beräkning av timlön

Medfinansieringsintyg pdf
Medfinansieringsintyg word

I samband med steg 2 ansökan ska även LLUH´s blankett (olika beroende på fond) med indikatorer och målvärden fyllas i och skickas in till LLUH.
Havs- och fiskerifonden
Landsbygdsfonden
Regionalfonden
Socialfonden