Här hittar du de underlag du behöver till din ansökan

Fullmakt Jordbruksverket

Underlag till ansökan steg 2

Budgetmall år 2014-2020

Budgetmall år 2021-2027

Aktivitetsplan Mall

Beräkning av timlön 2014-2020 

Beräkning av timlön 2021-2027

Medfinansieringsintyg pdf

Medfinansieringsintyg word

I samband med steg 2 ansökan ska även LLUH´s blankett med indikatorer och målvärden fyllas i och skickas in till LLUH.

Formulär till projekt - Indikatorer