Sörby Sambruk är en ideell förening som startades av intresse att odla tillsammans. Föreningen hade under året 2017 ett Lokalt Ledd Utveckling Halland-projekt, som kallades "Året i Sörby", ett projekt med fokus på landsbygdsutveckling och hållbarhet. Som effekt av detta projekt har föreningen knutit kontakt med många människor. Dessa människor är intresserade av lokal- och ekologisk odling, både för självhushåll och försäljning, boendegemenskap och gemensam näringsverksamhet.

Med projektet vill föreningen lägga grunden på en planeringsnivå för att längre fram kunna skapa en bo- och verksamhets gemenskap för de som vill bosätta sig och verka i Sörby inom ramen för föreningen Sörby sambruk. Föreningen behöver just nu konsulthjälp med projektplanering, juridiska ägandefrågor, arkitekturfrågor/ritningar, samarbetsformer samt göra studiebesök på liknande sociala projekt. Det handlar om att på sikt bygga bostäder, driva kafé, gårdsbutik och utveckla företagande, samt på sikt kanske bli del i retreat centrets verksamhet.

Det finns en tanke att detta projekt skall bli en hub för inspiration att utveckla boendegemenskap på landsbygden, som gör att fler vill göra något liknande. Sörby Sambruk tänker också att detta kan bli en besöksnäring med inspiration kring självhushåll, ekologisk odling, återvinning/återbruk, hållbart byggande, fossilfritt liv, social gemenskap och mathantverk med förädling.

Fakta

Kommun: Falkenberg

Projektstöd: 600 427 SEK

EU-medel samt statlig medel: 402 286 SEK
Övrig finansiering från LAG: 198 141 SEK