Vad handlar projektet om?

Projektet i Sörby Sambruk är inriktat på att utveckla en gemenskap för odling och boende i Sörby, Vessigebro, Halland. Föreningen startades med syftet att odla tillsammans, och det har utvecklats till en vision om att skapa en bo- och verksamhetsgemenskap för människor som vill bosätta sig och verka i området inom ramen för Sörby Sambruk. Projektet har också en ambition att bli en hubb för inspiration inom områden som självhushåll, ekologisk odling, återvinning, hållbart byggande, fossilfritt liv, social gemenskap och mathantverk med förädling.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts genom att samla kunskap och kompetens för att skapa en stabil grund för en gemenskap kring odling och boende. Det har innefattat följande steg:

  • Genomförande av digitala utbildningar och träffar samt fysiska träffar i byn.
  • Skapande av en webbplats (www.sorbysambruk.se) för att samla all samlad kunskap och information.
  • Utbyte av erfarenheter och kontakter genom möten och digitala sammanträden.
  • Förankring av projektet i Sörby Sambruks styrelse, med anställning av projektledare för att driva processen.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har genererat betydande resultat och påverkat både föreningen och samhället:

  • Skapande av en omfattande kunskapsbank som samlats på webbplatsen, vilket har varit en inspirationskälla för många och bidragit till att människor över hela landet har påbörjat eller fortsatt med sina egna projekt.
  • Projektet har attraherat ungefär 900 personer som har deltagit i utbildningar och träffar.
  • Förankring i Sörby Sambruks styrelse och engagemang från föreningens medlemmar.
  • Initiering av ett rådslag för gårdsgemenskaper i Sverige, där centrala frågor kring ägande, samarbetsorganisation och social gemenskap har diskuterats.
  • Ökad kompetens och lärande inom områden som juridik, ägandefrågor och byggnation för att skapa fler bostäder i Sörby.


Projektet har således haft en stor påverkan på kunskaps- och kompetensutvecklingen inom områden som rör gemenskap, självhushåll, ekologisk odling och hållbarhet. Det har också skapat en grund för en framtida bo- och verksamhetsgemenskap i Sörby, samtidigt som det har inspirerat och engagerat många människor att följa liknande initiativ och skapa positiva förändringar på landsbygden.

Fakta

Kommun: Falkenberg

Projektstöd: 600 427 SEK

EU-medel samt statlig medel: 402 286 SEK
Övrig finansiering från LAG: 198 141 SEK