I varje LEADER-område finns en LAG-grupp (lokal utvecklings grupp inom LEADER ) som består av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor. LAG-gruppen väljer ut vilka projekt som ska få stöd utifrån den lokala strategin som gäller för området.

LAG-gruppen utformar en plan för hur det egna området ska utvecklas, en så kallad lokal strategi.
LAG är samma som styrelsen i vårt fall.

Tore Holmefalk

Ordförande

Ledamot i styrelsen och LLUH:s arbetsutskott
Ideell sektor (Falkenberg)
Telefon: 070-8960666
tore@holmefalk.net

Susanne Thorsson

Vice ordförande

Ledamot i styrelsen och arbetsutskott
Ideell sektor
Telefon: 072-522 33 73
susanne.matgladje@gmail.com

Martin Ahlström

Ledamot i styrelsen, arbetsutskott och sammankallande i referensgruppen ”ett utvecklat fiske i Kattegatt”
Privat sektor

martin@sunnedamm.se

Martin Haraldsson

Ledamot i styrelsen och arbetsutskott
Privat sektor

martin.haraldsson@lrfkonsult.se

Ola Nilsson

Ledamot i styrelsen och arbetsutskottet
Offentlig sektor (Halmstad)

ola.nilsson@halmstad.se

Liselotte Abel

Ledamot i styrelsen
Privat sektor

liselotte@sorbyretreatcenter.com

Micael Arnström

Ledamot i styrelsen

Offentlig sektor (Hylte)
micael.arnstrom@hylte.se

Anders Kinch

Ledamot i styrelsen
Ideell sektor

anders.kinch@gmail.com

Bo Westman

Ledamot i styrelsen
Ideell sektor

bossebus213@hotmail.com

Petter Warnholtz

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Region Halland)

Petter.Warnholtz@regionhalland.se

Claes Gauffin

Ledamot i styrelsen och i referensgruppen ”ett utvecklat fiske i Kattegatt”
Privat sektor 

cgauffin@live.com

Per Stané-Persson

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Region Halland) 

per.stane-persson@regionhalland.se

Marianne Pleijel

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Kungsbacka)

marianne.pleijel@kungsbacka.se

Angela Magnusson

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Laholm)

angela.magnusson.m@laholm.se

Rebecka Kristensson

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Falkenberg)
rebecka.kristensson@pol.falkenberg.se

Hans Lindqwist

Ledamot i styrelsen och i referensgruppen ”ett utvecklat fiske i Kattegatt”
Ideell sektor 

hans.lindqwist@sportfiskarna.se

Linda Berggren

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Varberg)
linda.berggren@varberg.se