LAG

Local Action Group

I varje LEADER-område finns en LAG-grupp (lokal utvecklings grupp inom LEADER ) som består av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor. Från LAG utses 24 personer till att sitta i styrelsen. Styrelsen utses på årsmötet. LAG-Styrelsen har lika många representanter från ideell, offentlig och privat sektor. Styrelsen bestämmer bland annat vilka projekt som ska få stöd. Här nedan kan du hitta alla som sitter i vår LAG-styrelse!

tore holmefalk bw liten

TORE HOLMEFALK

ORDFÖRANDE

Ideell sektor (Falkenberg)Tel: 070-8960666

Tore är ledamot i styrelsen och LLUH:s arbetsutskott. Han är lantbrukare och förtroendevald i LRF och andra föreningar och företag och är väl insatt i Landsbygdsfonden och Regionalfondens områden. Han har även en god kännedom inom Socialfonden och Fiskerifonden. Tore är egenföretagare sedan 30 år inom livsmedelsförädling. Han har en livslång erfarenhet av styrelsearbete i olika föreningar på både lokal och nationell nivå.  Tore har även politiska uppdrag i Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

Martin ahlström bw 2 liten

MARTIN AHLSTRÖM

VICE ORDFÖRANDE

Privat sektor

Martin är sammankallande i referensgruppen ”ett utvecklat fiske i Kattegatt”. Martin har breda kunskaper och erfarenheter inom den blåa näringen. Han är ledamot i Fiskeområde Halland och insatt i Havs- och Fiskerifonden. Han driver företag inom fisketurism; Sunnedamm som erbjuder fiske och boende i Vännån, Laholm. Martin är ordförande i Venneåns fiskevårdsområde och styrelseledamot i Hallands fiskevattenägare.

susanne thorsson bw

SUSANNE THORSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektorTel: 072-522 33 73

Susanne sitter med i LLUH:S arbetsutskott. Hon har sedan 2014 suttit med i LAG Kustbygd. Hon driver eget företag inom catering och matmarknad och är ideellt engagerad i utvecklingen av sin hembygd via bygderådet, bygdegårdsföreningen och skolan. Susanne har de senaste 25 åren varit engagerad i ungdomsrörelsen 4H.

martin haraldsson

MARTIN HARALDSSON

LEDAMOT I STYRELSEN & ARBETSUTSKOTT

Privat sektor

Martin är utbildad Skoglig Magister på SLU. Han är registrerad Fastighetsmäklare med utbildning i fastighetsrätt, beskattningsrätt & obestånd och företagsekonomi. Martin är rådgivare från LRF konsult och har tidigare arbetat för Derome med skogsförvaltning. Han sitter i styrelsen för ett Älgskötselområde i Halmstad kommun, driver eget och arbetar bl a med skoglig utbildning där biologi och skogsskötsel ingår.

ola nilsson bw 2 liten

OLA NILSSON

LEDAMOT I STYRELSEN & ARBETSUTSKOTT

Offentlig sektor (Halmstad)

Ola Nilsson är kommunpolitiker och har därigenom stora erfarenheter inom styrelsearbete och budget. Hans insatsområde är framförallt samhällsutveckling och byutveckling, infrastruktur och resande och sociala innovationer. Ola har även mångårig erfarenhet som aktiv inom ideell förening (scouting).

Emma Bergstrand bw liten

EMMA BERGSTRAND

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

Emma är bonde, styckare, biodlare och egenföretagare på den egna KRAV- certifierade gården. Hon driver uppfödning, styckning, köttförädling, gårdsbutik samt sköter alla papper för de egna företagen. I grunden är Emma maringeolog och hennes hjärtefrågor är hållbar utveckling och ökad jämlikhet. Hon är även aktiv i Onsala Ryttarförenings styrelse.

Kjell-Åke källen 2 bw liten

KJELL-ÅKE KÄLLÉN

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

Kjell- Åke driver Pensionat Sågknorren tillsammans med sin fru och är på många sätt aktiv i besöksnäringen i Hylte Kommun. Han är medlem i nätverket Kulinarisk resa i Halland och ordförande i Allgunnen- Frillens KVO och Fylleåns vattenråd. Som egenföretagare har han stora kompetenser inom vallodling, sågverk, träförädling och legosågning.

sandra

SANDRA HIDGÅRD

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor

Sandra arbetar som distriktsidrottschef på RF-SISU Halland: Idrottsrörelsen i Halland som är Riksidrottsförbundet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas förlängda arm i Halland.
Som distriktsidrottschef samverkar hon med kommun och region, föreningsutveckling i IF och ledarskapsfrågor.
Hon brinner för att skapa engagemang och drivkraft – för att få andra att driva och leda sin egen utveckling.

CECILIA HEMSIDAN LAG

CECILIA PAULSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Idéell sektor

Cecilia driver ett B&B där hon organiserar evenemang och kurser med fokus på hälsa och livsstil som tex yoga, löpning mm. På gården har hon förutom odling även får, grisar, höns och kaniner och hennes ambition är självförsörjning. Med stor inspiration från permakultur och ekologisk täckodling bygger hon matjordar och vårdar marker.  Cecilia sitter med i styrelsen för Destination Simlångsdalen och har studerat internationell ekonomi och kostrådgivare inriktning Paleo. 

Micael arnström bw 2 liten

MICAEL ARNSTRÖM

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Hylte)

Micael är kommunpolitiker i Hylte kommun och har suttit med i Leader Landsbygd Halland mellan 2007 – 2013. Han har tidigare erfarenheter som ombudsman för IF-metall i Halmstad. Micael är intresserad av och har genom sina politiska uppdrag kunskaper inom landsbygdsutveckling, hållbar utveckling och entreprenörskap.

bo westman bw 2 liten

BO WESTMAN

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor

Bo har ett livslångt engagemang i föreningar inom musik, idrott och byarörelse- såväl ideellt som fackligt. Som ordförande i bla Halländska Hembygdsrådet har han specialiserat sig på jämställdhet- integration, hållbar utveckling och tillgänglighetsfrågor. Bo har även en mångårig kunskap om fonderna och hans insatsområde är inriktat på besöksnäring, sociala innovationer och samhällsutveckling.

Petter warnholtz bw 2 liten

PETTER WARNHOLTZ

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Region Halland)

Petter är politiker inom Region Halland och är därigenom insatt i både regionalfond och socialfond. Han har lång erfarenhet med integrationsfrågor och främjande av arbete för invandrare eller personer med långvarigt utanförskap. Petter har kompetenser inom ekonomi, personalfrågor, organisationsutveckling och processinriktat arbete samt arbetsrätt.

Claes Gauffin bw liten

CLAES GAUFFIN

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

Claes företräder yrkesfisket i LAG och sitter med i referensgruppen "Ett utvecklat fiske i Kattegatt". Han är civilekonom i grunden och har mångårig ledarerfarenhet inom olika företag. Claes har breda kunskaper inom administration och projektledning för Insjöfiskarna och har arbetat med skogs- och fiskeprojekt i Guinea- Bissau. Han är även engagerad i byutvecklingen hemma på Bolmsö där han är kassör i sockenrådet och bygger fibernät.

per stané persson bw 2 liten

PER STANÉ-PERSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Region Halland)

Per har jobbat mycket med regional och socialfond som sombudsman i IF Metall, och även som politiker. Han har kompetenser inom arbetsrätt, personalpolitik och arbetsmiljö. Per har stor föreningsvana och är bla ledamot i Västsvenska strukturfondspartnerskapet, vice ordförande i Hallands trafiken och regionstyrelsens tillväxtutskott. Han har jobbat med jämlikhet och jämställdhet.

Rose-Marie bw liten

ROSE-MARIE ERIKSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor

Rose- Marie har en livslång erfarenhet inom besöksnäring och samhällsutveckling. Hon har sedan 1970-talet suttit som ordförande flertalet stiftelser och föreningar. Rose- Marie har varit egenföretagare tillsammans med maken och har bla drivit familjehem för vuxna missbrukare och varit handledare i utbildning av familjehem. Hon har även en gedigen erfarenhet som projektledare.

Marianne pleijel bw liten

MARIANNE PLEIJEL

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Kungsbacka)

Marianne har god insikt i jämställdhetsfrågor och ledarskapsfrågor från sitt jobb som arbetsledare inom Svenska kyrkan. Hon är vice ordförande i Kungsbacka kommuns nämnd för Gymnasium och arbetsmarknad. Härigenom har hon stor kunskap om kompetensförsörjning, integration och sysselsättningsfrågor. Marianne har tidigare kompetenser som yrkesförare och pedagog.

Ulrika Algothsson bw liten 2

ULRIKA ALGOTHSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

Ulrika är egenföretagare med inriktning lammproduktion. Hon har ett aktivt förflutet som ledamot i LRF Ungdom och som ordförande i Hallands fåravelsförening. Hon är engagerad i Ysbys bygdelag och har varit projektledare inom LEADER- projektet friskola Ysby. Ulrika har en god inblick i den kommunala verksamheten i Laholm och är som lantbrukare kunnig inom hållbar utveckling.

Konstantia Karagiannaki bw liten

KONSTANTIA KARAGIANNAKI

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor

Konstantia har stor erfarenhet inom strukturfonderna och är engagerad i integrations-frågor. Hon är projektledare för Mobil ungdom Varbergs landsbygd och har varit delaktig i utvecklandet av integrationsarbetet i Kultur- och Fritidsförvaltningen. Konstantia har studerat Global Politik och har en fil. Kand i Fred och Konfliktvetenskap. Hon medverkar i kongresser kopplade till Agenda 2030 och FN:s milleniemål.

angela magnusson bw liten

ANGELA MAGNUSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Laholm)

Angela har arbetat som politiker i socialnämnd, barn och ungdomsnämnd, kultur och utvecklingsnämnd och kommunfullmäktige i över 25 år. Hennes grund är en kandidatexamen i sociologi, psykologi och pedagogik. Hon har även varit yrkesverksam som stude- och yrkesvägledare.

marie Torstensson bw liten

MARIE TORSTENSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

Marie driver ett bed and breakfast och sommarcafé på landsbygden i Varbergs Kommun. Hon är på olika sätt engagerad i entreprenörskap, innovation och besöksnäring dels via sitt företag, men även som projektledare för Leader Kustbygd Halland. Marie är delaktig i nätverket Smaka på Tvååker.

Rebecka kristensson bw 2 liten

REBECKA KRISTENSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Falkenberg)

Rebecka sitter som vice ordförande i kommunstyrelsen. Hon har olika erfarenheter med styrelseuppdrag, politiskt arbete i kommunen med inriktning arbetsrätt och arbetsmiljö. Som miljöassistent är hållbar utveckling en del av Rebeckas vardagliga arbetsliv och jämlikhet är ett prioriterat målområde i hennes uppdrag i kommunen.

goran

GÖRAN NILSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor

Göran har genom sin roll som styrelseledamot i TCO-Halland varit med i övervakningskommittén för Tillväxtverket södra Sverige. Göran är en aktiv föreningsmänniska, bla är han ordförande i Trönninge Samhällsförening och styrelseledamot i Hela Sverige- Halland. Tidigare har han suttit i styrelsen för Unionen Sydväst och TEK- kompetens Halmstad. Göran är med och driver många utvecklingsfrågor för både Trönninge by som för hela regionen Halland.  

linda berggren ps bw

LINDA BERGGREN

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Varberg)

Linda har en lång yrkesbakgrund inom textilbranschen, bl a som egenföretagare i över 10 år. Hon har en lärarexamen för gymnasiet inom textil design, kommunikation, retorik och inom slöjd och konsthantverk för grundskola. Hon arbetar idag med marknadsföring och kommunikation för ett exportföretag inom hudvårdsbranchen. Linda är deltidspolitiker i Varbergs Kommun och sitter med i Himleåns vattenråd och Coompanion Halland.

kristina hemsidan

KRISTINA SAHLBERG

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor

Kristina är konstnärlig ledare, regissör, skådespelare och producent i Strandteatern en fri teatergrupp i Halland. Har genom Strandteatern varit projektledare för flertalet kultur utvecklings projekt med stöd av Laholms kommun och region Halland.  Hon har även varit projektledare i Leader- projektet "Strand och kultur Laholm”. Kristina arbetar aktivt med att främja kulturlivet på glesbygden i Halland och stärka de lokala kulturaktörerna.