LAG

Local Action Group

I varje LEADER-område finns en LAG-grupp (lokal utvecklings grupp inom LEADER ) som består av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor. LAG-gruppen väljer ut vilka projekt som ska få stöd utifrån den lokala strategin som gäller för området. LAG-gruppen utformar en plan för hur det egna området ska utvecklas, en så kallad lokal strategi. LAG är samma som styrelsen i vårt fall.

tore holmefalk bw liten

TORE HOLMEFALK

ORDFÖRANDE

Ledamot i styrelsen och LLUH:s arbetsutskott

Ideell sektor (Falkenberg)Tel: 070-8960666
Martin ahlström bw 2 liten

MARTIN AHLSTRÖM

VICE ORDFÖRANDE

Sammankallande i referensgruppen ”ett utvecklat fiske i Kattegatt”

Privat sektor
susanne thorsson bw

SUSANNE THORSSON

Ledamot i styrelsen och arbetsutskott

Ideell sektorTel: 072-522 33 73
martin haraldsson

MARTIN HARALDSSON

LEDAMOT I STYRELSEN & ARBETSUTSKOTT

Privat sektor
ola nilsson bw 2 liten

OLA NILSSON

LEDAMOT I STYRELSEN & ARBETSUTSKOTT

Offentlig sektor (Halmstad)
Emma Bergstrand bw liten

EMMA BERGSTRAND

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor
Kjell-Åke källen 2 bw liten

KJELL-ÅKE KÄLLÉN

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor
Anders kinch bw liten

ANDERS KINCH

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor
Liselott Abel bw liten

LISELOTTE ABEL

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor
Micael arnström bw 2 liten

MICAEL ARNSTRÖM

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Hylte)
bo westman bw 2 liten

BO WESTMAN

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor
Petter warnholtz bw 2 liten

PETTER WARNHOLTZ

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Region Halland)
Claes Gauffin bw liten

CLAUS GAUFFIN

LEDAMOT I STYRELSEN och referensgruppen "Ett utvecklat fiske i Kattegatt"

Privat sektor
per stané persson bw 2 liten

PER STANÉ-PERSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Region Halland)
Rose-Marie bw liten

ROSE-MARIE ERIKSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor
Marianne pleijel bw liten

MARIANNE PLEIJEL

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Kungsbacka)
Ulrika Algothsson bw liten 2

ULRIKA ALGOTHSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor
Konstantia Karagiannaki bw liten

KONSTANTIA KARAGIANNAKI

LEDAMOT I STYRELSEN

Ideell sektor
angela magnusson bw liten

ANGELA MAGNUSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Laholm)
marie Torstensson bw liten

MARIE TORSTENSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Privat sektor
Rebecka kristensson bw 2 liten

REBECKA KRISTENSSON

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Falkenberg)
hans bw

HANS LINDQWIST

LEDAMOT I STYRELSEN och referensgruppen för "Ett utvecklat fiske för Kattegatt"

Ideell sektor
linda berggren ps bw

LINDA BERGGREN

LEDAMOT I STYRELSEN

Offentlig sektor (Varberg)