Genom projektet vill föreningen Positiva Tvååker behålla och förbättra en levande landsbygd. Detta med hjälp av att marknadsföra Tvååkers befintliga småföretag inom besöksnäring och livsmedelsproduktion och på så sätt öka kunskap och tillgänglighet samt visa vad landsbygden har att erbjuda.

 

En samverkan och ett nätverk mellan ca 35 företagare, som har sin verksamhet i anslutning till Tvååker med omnejd, ska bidra till att underlätta och göra det mer tillgängligt för konsumenter och turister att få komma nära naturen, klappa djur, övernatta på lantliga boende, träffa bonden och trädgårdsmästaren, prata med hantverkare och kunna besöka speciella caféer och matställen. Bygden ska stärkas och projektet ska skapa mervärde för alla som bor och besöker området.

 

Det kommer att skapas en informativ hemsida samt en folder/broschyr om Smaka på Tvååker som gör det lättare att hitta till respektive besöksmål. Två evenemangshelger kommer även att arrangeras där alla i nätverket medverkar och är engagerade.

 

Fakta

Kommun: Varberg

Projektägare: Positiva Tvååker

Total omfattning: 730 000 SEK, varav:

489 100 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

240 900 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 547 000 SEK (ideell tid och ideella resurser)