Vad handlar projektet om?

Genom projektet vill föreningen Positiva Tvååker behålla och förbättra en levande landsbygd. Detta med hjälp av att marknadsföra Tvååkers befintliga småföretag inom besöksnäring och livsmedelsproduktion och på så sätt öka kunskap och tillgänglighet samt visa vad landsbygden har att erbjuda.

 

Hur har projektet genomförts?

 • Skapat en informativ och vacker hemsida 
 • Givit ut en broschyr varje år 8000 ex Totalt 24000 ex
 • Skapat 4 evenemangsdagar varje år, totalt 12
 • Skapat en intern och en offentlig FB sida 3300 följare 
 • Skapa en Instagramsida med 2000 följare
 • Gjort 6 stora skyltar 120x120 som vi ställt upp i Varberg och Tvååker inför varje eventhelg
 • Genomfört 3 kompetenshöjande utbildningar för nätverksföretagen,
 • Marknadsfört sig på en digital skylt vid motorvägen.
 • Haft sponsrade inlägg inför varje eventhelg 2 ggr/år, totalt 6st
 • Skapat ett extra event "Smaka på Tvååker Julrunda", totalt 1 ggn.

Vilka resultat har projektet skapat?

 • Skapat ett attraktivt nätverk för våra småföretagare i Tvååker med omnejd.
 • Inspirerat andra nätverk att våga och satsa
 • Blivit en snackis och förbild för hur man skapar ett livskraftigt nätverk för små och medelstora företag
 • Utbytt erfarenheter mellan företagen i nätverket
 • Skapat en gemensam marknadsföringsplattform för våra nätverksföretag
 • Skapat Smaka på Tvååkersrundan som har blivit omtalad och välbesökt

Fakta

Kommun: Varberg

Projektägare: Positiva Tvååker

Total omfattning: 730 000 SEK, varav:

489 100 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

240 900 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 547 000 SEK (ideell tid och ideella resurser)

Smaka på tvååker2.pdf