4h gård
SV V Medfinansieras av Europeiska unionen_POS

Om projektet Förstudie - studiehindrade unga till 4H-gård

Kommun: Kungsbacka Belopp: 68 308 kr

Förstudien - studiehindrade unga till 4H-gård syftar till att undersöka möjligheten att skapa en stödjande miljö för studiehindrade ungdomar. Målet är att utveckla en hållbar modell för lärande och personlig utveckling. Studien kommer att analysera behovet, potentialen och genomförbarheten av detta initiativ med syfte att integrera det i lokalsamhället med stöd från relevanta intressenter som kommuner och utbildningsinstitutioner.

Styrelsen prioriterar projektet eftersom de anser att det kommer att minska utanförskap och främja inkludering av ungdomar i bygden. Det förväntas öka den sociala hållbarheten, vilket är en central del av insatsområdet för social hållbarhet i samhälle och bygd.

Länkar till Förstudie - studiehindrade unga till 4H-gård 

Här hittar ni alla länkar till projektets olika sociala kanaler!

4h gård
4h närbild får
4 h får