Ordförande

Ledamot i styrelsen och LLUH:s arbetsutskott
Ideell sektor (Falkenberg)
Telefon: 070-8960666
tore@holmefalk.net