Vice ordförande

Ledamot i styrelsen och arbetsutskott
Ideell sektor
Telefon: 072-522 33 73
susanne.matgladje@gmail.com