Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Region Halland)

niclas.erlandsson@folkpartiet.se