Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Region Halland)

Petter.Warnholtz@regionhalland.se