Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Falkenberg)
rebecka.kristensson@pol.falkenberg.se