0

Vi söker en extern konsult för ett uppdrag inom projektet Ett utvecklat fiske i Kattegatt!

Till projektet Ett utvecklat fiske i Kattegatt söker vi nu en extern konsult, med uppgift att ta reda på möjligheten att i Halland uppföra en marinbiologisk station och tillhörande referensflotta. Uppgifterna för konsulten blir de som i aktivitetsplanen lyder:

Utredning– Extern konsult ska ta fram underlag och utreda möjligheten att etablera en marinbiologisk station i Halland.
Referensflotta– Extern konsult ska ta fram underlag och utreda om referensflotta enligt norsk modell är en framkomlig väg för att få bättre kunskap om havsmiljön i Kattegatt.
Seminarium– Tillhandahålla ett seminarium med resultatrapportering, för de som är intresserade av att medverka i starten av en marinbiologisk station i Halland.

Vi ser gärna att det finns erfarenhet och kunskap om hav och fiske hos anbudsgivarna.

Läs gärna mer i upphandlingsunderlagen.

 

Välkommen in med anbud till caroline.karlsson@lluh.se. Anbud mottages t.o.m. 6/1-2019.

0

Upphandling för digital plattform!

Välkommen med anbud för att ta fram en digital plattform (hemsida) för vårt egna projekt Crowdfunding Halland, enligt bifogad kravspecifikation.

 

Crowdfunding (gräsrotsfinansiering) är ett alternativ för att finansiera företag och projekt. Crowdfunding Hallands digitala plattform kommer att rikta sig till lokala samhällsentreprenörer som med lokala medel vill bidra till lokal utveckling. Alla bidrag ska vara donationsbaserade vilket innebär att crowdfundingen är rena gåvor utan att finansiären får något tillbaka.

 

Vi ser gärna att det finns erfarenhet och kunskap om e-handel hos anbudsgivararna. Anbud mottages t o m den 20/11. Läs gärna mer i upphandlingsunderlagen.

 

Välkommen med anbud och kontakta Anne Tano på telefon 070-9984310 eller mejl anne.tano@lluh.se om ni har frågor kring underlaget.

 

0

Nytt samarbete med Kina!

Vår verksamhetsledare, som också är ELARD:s (The European LEADER Association for Rural Development) vice president, Marion Eckardt är i Kina för att starta ett nytt samarbete för landsbygdsutveckling! 

Kinesiska regeringen har bjudit in tio experter på landsbygdsutveckling varav fem ledamöter från ELARD för att delta i en veckas rundresa till olika kinesiska landsbygdsutvecklingsinstitutioner. Syftet med resan är att påbörja ett samarbete mellan ELARD och SAFEA (Kinas State Administration for Foreign Affairs) där förhoppningen är att implementera LEADER-metoden på Kinas landsbygd.

 

Mellan den 13-21 oktober får Marion tillsammans med de andra experterna bland annat besöka kinesiska kompetensutvecklingsinstitutioner, universitet, byar och lokala regeringar för att analysera vilka behov som finns när det gäller landsbygdsutveckling, tanken är att sedan utveckla ett kompetensutvecklingsprogram om LEADER-metoden som är anpassat till kinesiska deltagare.

 

På LUS hemsida kommer Marion under resans gång att blogga och berätta om sina upplevelser, läs inlägget om Marions första kväll i Kina här!

 

 

0

Välkommen på nationell digital nätverksträff på Ästad vingård!

Träffen tar upp vad som är på gång inom landsbygdsutveckling på europeisk och nationell nivå och hur det kan påverka vårt arbete regionalt och lokalt. Under träffen varvas information och föreläsningar med bikupor och workshops som det är särskilt viktigt att du som är intresserad av Hallands landsbygd deltar på!

 

Den 6 november arrangerar Landsbygdsnätverket sin årliga nätverksträff och vi är i år medarrangör tillsammans med Länsstyrelsen Halland!

 

Temat är landsbygder i framkant, bland annat med utgångspunkt från Europeiska Landsbygdsnätverkets arbete med smarta landsbygder. Totalt blir vi uppemot 1 000 deltagare på olika regionala mötesplatser i hela landet.

 

Föreläsare:

Inbjudan till nätverksträff Halland
Aline Kärrbäck
Inbjudan till nätverksträff Hallandhu
Lina Bjerke
Inbjudan till nätverksträff Hallandhhhg
Lars E Olsson

 

 

 

 

 

 

Aline Kärrbäck, svenska Landsbygdsnätverkets representant europeiska Landsbygdsnätverket grupp för Smart Villages, berättar om hur Europa mobiliserar för smarta landsbygder.

Lina Bjerke, forskare vid Internationella handelshögskolan i Jönköping, pratar om hur förnyelse är vägen till framgång.

Lars E Olsson, Näringsdepartementet, samordnar förberedelserna av framtida jordbruks- och landsbygdspolitik och berättar om var smörjmedlen finns framöver.

 

Vi kör igång klockan 12.30 och regional mötesplats i Halland är Ästad Vingård. Det bjuds på eftermiddagsfika och nätverksträffen avslutas klockan 16.00. In och anmäl er här!

 

Här hittar ni Landsbygdsnätverkets inbjudan: Inbjudan till nätverksträff Halland

 

 

0

Vi är med och utvecklar Andersberg! 

Genom projektet ”Vår by vår framtid” startar vi nu arbetet med en lokal utvecklingsplan för Kultur i Andersberg! Här bor och verkar människor med olika nationella bakgrunder med ett gemensamt stort intresse och engagemang för kulturella aktiviteter.

 

Under ett antal workshops i samarbete med Aquaföreningen och NBV Halmstad kommer vi att fokusera på de tillgångar och möjligheter som finns inom kulturen i Andersberg. Det finns en önskan och behov av att förena, integrera och öka förståelsen för kulturella skillnader i området.

 

Aquaföreningen inleder med en Balkanfestival den 27 oktober där du som besökare kan njuta av musik, dans och mat från olika delar av Balkan. Barnen får möjlighet att prova på att spela olika instrument, måla och rita, ansiktsmålning och äta massor av goda kakor.

 

Nästa workshop kör vi den 9 oktober kl.18-21 hos NBV, Andersbergsringen 2. Är du nyfiken och vill vara med och bidra så kontakta gärna vår projektledare Anne Tano på tfn: 070-9984310 eller e-post: anne.tano@lluh.se.

 

0

Glad sommar!!

 

Vi vill önska alla en härlig sommar!

Efter en spännande och händelserik vår med många beviljade projekt, fullspäckade Europadagar och tillskott på kontoret med inte mindre än två nya medarbetare vill vi nu önska alla en underbar sommar!

 

Vi tar inte semester riktigt än men från den 16/7-30/7 kommer vårt verksamhetskontor vara helt stängt. Dock är vi tillbaka redan i Augusti med nya friska tag!

 

 

0

Välkommen på internationell konferens om integration på landsbygden!

 

Vi vill väldigt gärna bjuda in särskilt företag och ideella organisationer till vårt internationella utbyte runt integration! Vi står för konferenskostnad och måltider under själva konferensen, övernattning och resan dit. Ni står för er egen tid och egen förtäring under resetiden, (alltså under resan till och från Finland).

 

Sedan 1,5 år har vi ett utbyte med Finland, Österrike och Tyskland runt integration på landsbygden, särskilt arbetsmarknad och i ideell sektor. Vi har utbyte om hur vi integrerar nyanlända på arbetsmarknaden och i vårt samhälle generellt, med länder och områden som har liknande förutsättningar som vi själva. Hittills har vi haft utbyten och nätverksträffar i Tyskland, Österrike och Sverige. Vi brukar vara runt 100 deltagare.

 

Vi bifogar nu Inbjudan till vår sista nätverksträff i Finland, som hålls den 18-19/9.

 

Om någon är intresserade av att delta på konferensen i Finland 18-19 september (alltså 17-20/9 med resa), så är ni hjärtligt välkomna att anmäla deltagandet så snart som möjligt till madelene.wahlstrom@lluh.se. Dock allra senast den 30/5!

 

Ange följande information till Madde:

  • Namn (för och efternamn)
  • Organisation
  • titel /position
  • email-adress
  • telefonnummer
  • särskild kost
  • single/double room; om delat rum: vem vill du dela med?
  • Exkursionen du vill delta på (Labour market and vocational education / Refugee

center and asylum prosess)

 

Senaste anmälningsdatum till oss är 30/5. Vi återkommer därefter så snart som möjligt med bekräftelse.

 

Varmt välkomna!

0

Välkommen på årsmöte med tema fiske!

Välkommen på årsmöte och inspirationskväll den 6/3 på Våxtorps Bygdegård kl 15:30-18:30!

 

Alla medlemmar och samarbetspartner liksom andra intresserade hälsas välkomna.

Kvällens tema är Havs- och fiskerifonden och vi har därför bjudit in inspirationsföreläsare som följer temat. Vi kommer även att berätta om LLUH:s egen satsning Ett utvecklat fiske i Kattegatt, vilket vi får lyssna till efter årsstämman.

 

Vi inleder med årsstämma kl 15:30-17:00.

Handlingar laddas upp nedan senast 2 veckor innan mötet.

 

17:00-17:15 Bjuds det på tilltugg och möjlighet till mingel! Här är ett ypperligt tillfälle att prata med våra gästföreläsare och representanter från LLUH.

 

IMG_0350

 

Ca 17:15 informerar vår verksamhetsledare, Marion Eckardt, om möjligheterna med att starta ett Leaderprojekt med havs- eller fisketema. Därefter berättar Caroline Karlsson om LLUH:s egna projekt, ”Ett utvecklat fiske i Kattegatt”, där syftet är att arbeta för det kustnära småskaliga fisket. Läs gärna mer om våra projekt här.

 

Därefter kommer våra inbjudna inspirationsföreläsare att berätta om olika spännande havs- och fiskerelaterade projekt som de arbetar eller har arbetat med. Dessa projekt har fått ekonomiskt stöd genom Leadermetoden.

 

John-Gambe_LeaderGute

John Gambe

Inledningsvis kommer John Gambe från Leader Gute att föreläsa om ett projekt som utreder möjligheterna att etablera en akvaponi i samklang med befintliga växthus och utnyttjande av restvärme från industri.

Därefter berättar Viking Bengtsson om ett projekt som handlar om ålinventering i Halland där målsättning var att öka förutsättningarna för utvandringen av blankål.

 

18:30  Avslutas kvällen.

Anmäl deltagande här för tillräckligt med fika, senast den 28/2-2018

Varmt välkomna!