0

Var med under Västerhavsveckan!

 

Västerhavsveckan är ett årligt återkommande arrangemang, för att uppmärksamma och öka kunskapen om havsmiljön i Västerhavet. Målet är att erbjuda aktiviteter med fokus på havsmiljö och riktar sig till besökare i alla åldrar.

Ytterligare en del av Västerhavsveckan är att stärka och utveckla nya kontakter mellan olika marina aktörer, näringsliv och organisationer, som i förlängningen kan leda till ett starkare arbete för ett hållbart nyttjande av havets resurser. Västerhavsveckan är i år förlagd till vecka 32, vilket ger en möjlighet till att förlänga säsongen något.

Tidigare medverkande arrangörer har varit olika organisationer, ideella föreningar och företag. Ett urval av aktiviteter som förekommit är föreläsningar, naturvandringar, snorkelturer, workshops, utställningar, tipspromenader, skräpletaraktiviteter och båtturer.

Årets tema på Västerhavsveckan kommer att vara ”Havet igår, idag och imorgon”. Aktiviteterna bör vara gratis eller till nedsatt pris. Vill ni medverka på Västerhavsveckan är ni välkomna att höra av er till oss. Vi hjälper gärna till med att komma på aktiviteter, som passar för just er verksamhet.

 

För aktiviteter i Halland kontakta:

Caroline Karlsson | Lokalt Ledd Utveckling Halland

Fabriksgatan 1a, 314 80 Hyltebruk

Epost: caroline.karlsson@lluh.se   Webb: lluh.se   Tfn: 073 – 3301960

lluh symbolriktiga   EUsymbol   Leadersymbol

 

 

För aktiviteter i Skåne kontakta:

Kristin Johansson | Leader Skåne Nordväst med Öresund

Epost: kristin.johansson@leaderskanens.se   Tfn: 070-22 90 494

 

nordvast-leader-1    EUsymbol   Leadersymbol

 

0

Vi har fått två nya kollegor!

Nu säger vi hjärtligt välkomna till Caroline och Maria som är våra nya kollegor på kontoret. Härligt att ha med er i gänget!

 

Caroline Karlsson bor i Haverdal strax norr om Halmstad. Under drygt 13 år arbetade hon som ma/no-lärare, innan hon sadlade om och läste till naturvårdsbiolog på Högskolan i Halmstad. Efter hennes naturvårdsexamen arbetade hon på Högskolan i Halmstad med att sköta deras experimentella våtmarker i Plönninge, ta vattenprover och arbeta i laboratoriet. Samtidigt startade Caroline ett eget företag med inriktning på konsulttjänster inom naturvårdssektorn, och fick då i uppdrag av LLUH att ta hand om projektet ”Västerhavsveckan – uppstart Halland”.

Caroline kommer att arbeta med ett projekt som heter ”Ett utvecklat fiske i Kattegatt”. Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av ett lönsamt och utvecklat fiske genom bland annat etablera Västerhavsveckan i Halland, som ett återkommande evenemang för att sprida kunskap till allmänheten.

 

Maria Wångsell kommer ursprungligen från Bollebygd som ligger mellan Göteborg och Borås. Sen nio år tillbaka bor hon i Halmstad dit hon flyttade för att studera Hållbar turismutveckling på Högskolan i Halmstad. Hon trivdes så bra att hon stannade kvar efter sin examen och hon känner sig nu som en riktig hallänning. Maria har även hunnit med att studera YH-utbildningen Kvalificerad koordinator på Akademi Båstad där hon läste kurser inom bland annat marknadskommunikation, projektledning och destinationsutveckling.

Maria kommer dels att jobba med ett spännande projekt där syftet är att förändra bilden av entreprenörsklimatet på Hallands landsbygd. Det handlar om att stärka, inspirera och synliggöra den kompetens och drivkraft som finns i regionen. Hon kommer även att arbeta som informations- och evenemangsansvarig.

 

0

Finns det några medel kvar att söka?

Den goda nyheten är: Ja, det finns det! Men inte inom samtliga insatsområden. Inom insatsområdet ”Samhällsutveckling och byutveckling” är pengarna slut.

Det finns medel kvar inom 3 olika insatsområden. Dessa är:

 • Entreprenörskap och innovation (landsbygdsfond och regionalfond)
 • Besöksnäring (landsbygdsfond och havs- och fiskerifond)
 • Sociala innovationer och innovativa servicelösningar (landsbygdsfond, regionalfond och havs- och fiskerifond)

Gemensamt för de tre ovan nämnda insatsområdena, förutom att det självfallet ska handla om leadermetoden, är:

 • Det ska finnas en tydlig företagsnytta genom projekten.
 • Det ska vara innovativa projekt, alltså nyskapande idéer.

Läs gärna mer i vår strategi (S.25-27), eller kontakta oss om du har frågor! Vårt verksamhetskontor berättar gärna om just er projektidé kan få stöd inom de olika insatsområdena.

0

Företagare och ideella sökes!

Nu närmar sig vår tredje konferens i vårt transnationella projekt Immigrant Integration in Rural Areas. Syftet är att bli bättre på vad vi gör hemma genom utbyte med offentlig sektor, företag och ideella organisationer från andra länder i liknande situationer. Vi letar nu efter företag och ideella som kan tänka sig att undvara en person i fyra dagar (varav 2 är resedagar) för att delta på vår spännande konferens i Brilon, Tyskland den 14-17/3! Konferensspråket är engelska. Här ligger programmet!

Vi söker:

 • företag som är vana vid att anställa nyanlända och som har någon person att undvara som kan tänka sig att dela med sig av era erfarenheter och som är intresserad av att höra om hur andra jobbar
 • företag som inte har så mycket erfarenhet ännu men som är intresserade och gärna vill lära mer om hur det rent praktiskt kan fungera
 • ideella föreningar som arbetar med integrationsfrågor och som är intresserade av att lära sig mer om hur ideella organisationer jobbar i Tyskland, Österrike och Finland

Resa, konferenskostnad och uppehälle står vi för, deltagarna får står för sin tid. Se mer i programmet om du är intresserad. Våra konferenser har hittills varit både mycket innehållsrika och väldigt roliga!

Vi har fyra lediga platser för företagare från Halland och fyra för ideella aktörer.

Hör av dig så snart som möjligt till therese.franke@lluh.se om du är intresserad, absolut senast den 25/1.

Läs mer om projektet i sin helhet

 

0

LLUH i Sverige och Europa

Den 23/11-2017 valdes Marion Eckardt, vår verksamhetsledare, in som vice ordförande i ELARD för åren 2018-2019. Vad betyder det och hur hänger detta ihop med Halland?

Nätverk och medlemskap 
Lokalt Ledd Utveckling Halland tror att nätverk är viktiga och tar en aktiv roll för att förena Leaderområdena i Sverige och Europa.
Vi är medlemmar i:

10410353_957109310966265_3893051085818981969_n

 • LLUH har tagit en aktiv roll i att starta upp föreningen som idag har 51 av Sveriges 53 leaderområden som medlemmar. Från Halland är Sven-Anders Svensson kassör och sekreterare, och Marion Eckardt är adjungerad ledamot, som representerar LUS i ELARD
 • LUS (Lokal Utveckling Sverige) är en nationell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseförening för organisationer som arbetar med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Föreningen arbetar för att stärka och vidareutveckla leadermetoden.
  LUS är en resurs för att föra fram och driva frågor gällande leadermetoden i ett nationellt och internationellt perspektiv och påverka organisationer, myndigheter och beslutande organ, samt genom att öka kunskapsutbytet mellan leaderorganisationerna.

ELARD

 • Från Halland är vår verksamhetsledare Marion Eckardt den som representerar Sverige i den europeiska Leaderföreningen ELARD. Under 2018-2019 har Marion valts till uppdraget att vara en av två viceordförande i ELARD tillsammans med Kristiina Tammets från Estland. Ordförandeskapet innehas av Portugals Maria João Botelho. LLUH har ingen aktiv roll, däremot har LUS tagit en aktiv roll i att stödja upp ELARDs verksamhet i att arbeta för ett gott genomförande av lokalt ledd utveckling med leadermetoden under kommande år. Marion kommer att arbeta för att synliggöra de goda resultat som Sverige har med lokalt ledd utveckling och komma med förslag hur dessa kan förbättras ytterligare.
 • ELARD (European Leader Association for Rural Development)  är en internationell ideell förening (AISBL), inrättad för att förbättra livskvaliteten på landsbygden och att bibehålla befolkningen på landsbygden genom hållbar, integrerad lokal utveckling. För närvarande är mer än 1070 lokala aktionsgrupper medlemmar, antingen genom sina nationella eller regionala nätverk eller som enskilda medlemmar.
  Idag kommer ELARDs medlemmar från följande 22 stater: Belgien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Republic of Macedonia, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien , Spanien, Sverige och Storbritannien.

Andra internationella och nationella engagemang
Vi ser internationellt samarbete som väldigt viktigt. Genom att ta del av transnationella projekt inom Leader och genom att engagera oss i nationella och internationella frågor, lär vi oss ständigt mer samtidigt som vi får möjlighet att påverka och dela med oss av vår kunskap. Därför engagerar vi oss i följande sammanhang:

0

Välkommen på årsmöte och projektmingel!

Välkommen på årsmöte den 16/3 på Glommens Bygdegård kl 15:00-18:00!

Alla medlemmar och samarbetspartner liksom andra intresserade hälsas välkomna. Vi inleder med att bjuda på ett projektmingel med tilltugg.

Alla av vår styrelse hittills prioriterade projekt får möjligheten att berätta lite om sin verksamhet och marknadsföra sig! Vi kommer även att berätta om LLUH:s egna satsningar som Ung i Halland, Vår by – vår framtid och Immigrant integration into rural areas. Läs gärna mer om våra projekt här.

Därefter övergår vi till årsstämma ca kl. 16:30.

Handlingar laddas upp nedan senast 2 veckor innan mötet.

Anmäl deltagande här för tillräckligt med fika, senast den 10/3-2017

 

Varmt välkomna!