ANSÖKAN ÖPPEN (11)

Kontakta oss idag!

Nu öppnar utlysningsperioden, och det är alltid bra att förbereda sig i tid! Vi söker speciellt dig med en idé som passar i området innovativa tankesätt och arbetssätt samt smart boende. Har du en idé som passar något annat insatsområde är du varmt välkommen också, men nämnda insatsområden kommer prioriteras och beviljas först vid högt tryck. 

Skillnaden på kontaktformuläret och ansökan!

Kontakt via formuläret är det enklaste sättet att få första kontakt med oss på utvecklingskontoret. Och därefter ger vi dig handledning i att skriva en ansökan. Det är ansökan som styrelsen till sist tar beslut ifrån, formuläret är bara en del av vägen dit.

Hur tar jag första steget?

Det finns ingen stöpt form för vilka idéer som kan bli ett Leaderprojekt. För att lättare göra en första bedömning kan du fundera och besvara följande frågor, detta gör du via vårt kontaktformulär. 

  • Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé. Är den nytänkande?
  • Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att kunna genomföra projektet?
  • Varför vill ni genomföra projektidén?
  • Hur har ni tänkt gå tillväga? Vad planerar ni för aktiviteter i projektet?
  • Bidrar projekt till likabehandling, ickediskriminering och jämställdhet?
  • Vilka vinner på att projektet genomförs?
  • Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?
  • Är projektet hållbart? Finns ett bestående värde kvar efter projekttidens slut?
  • Stämmer er idé överens med vår lokala utvecklingsstrategi?

När ska jag ta kontakt via formuläret?

Kontakt via formuläret är det smidigaste sättet att starta en konversation gällande projektstöd och handledning. Du kan kontakta oss via formuläret när du vill!

När ska jag skicka in projektansökan?

Styrelsen har fyra möten per år, där de bland annat fattar beslut om att prioritera eller avslå inkomna projektansökningar. För att de ska ha tid att läsa in sig på din ansökan innan mötet ska du därför skicka in en komplett ansökan senast en månad innan, det vill säga senast den 15 mars.

Vad händer om projektet blir prioriterat av styrelsen?

Efter att styrelsen har prioriterat ett projekt, skickas det vidare till Jordbruksverket. Jordbruksverket är den som fattar myndighetsbeslutet. Så vi får vänta på deras beslut innan vi kan se projektet som helt godkänt!

Tack för att ni skapar ett rikare Halland