Lokalt Ledd Hallands styrelse har sammanträtt och beviljat två nya, spännande projekt:

beskuren wakeboard

 

Projekt Utveckla och tillgänglighetsanpassa Halmstad Wakepark

Halmstad Wakeboardklubb har beviljats stöd för att tillgänglighetsanpassa och energi-omställa sin anläggning, skapa nya idrottsytor och platser för spontanidrott samt skapa en aktivitets-plats som är tillgänglig för alla oavsett kön, ålder eller funktion. Målet är en plats där alla kan prova på och utöva flera olika idrotter.

Genom projektet vill de skapa en plats som utvecklar och stärker friskvården för alla och som på lång sikt bidrar till att förbättra folkhälsan.

Foto:Daniel Söderberg 

beskuren cykelled våxtorp

 

Projekt Förstudie Destination Våxtorp

Syftet är att studera och analysera förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för att utveckla Våxtorp som cykeldestination. Projektet ska bidra till kompetensutveckling och ökad lokal samverkan, stärka samspelet mellan det lokala näringslivet och offentlig kommunal och regional verksamhet, samt mellan staden Halmstad och cykeldestinationen Våxtorp.