Halmstad Wakeboardklubb har beviljats stöd för att tillgänglighetsanpassa sin anläggning, skapa nya idrottsytor och platser för spontanidrott samt skapa en aktivitetsplats som är tillgänglig för alla oavsett kön, ålder eller funktionsvariation. Projektet omfattar flera olika förändringar och ombyggnationer av parken. I projektet ingår bland annat en nykonstruktion av en bättre utformad elektriskt bana. Det ska också finnas möjligheter att använda en så kallad sit-wakeboard. I parken ska flytbryggor placeras och en ramp byggas så det blir enklare att ta sig ner till vattnet.

Bakgrund

I Grötviks stenbrott ligger Halmstads Wakepark. Här kan man åka wakeboard, bada, testa Wakeskate och mycket mer. Halmstad Wakepark har inte haft möjlighet att ta emot människor med funktionsnedsättningar, eftersom wakeparken ligger i ett otillgängligt område. Den elektriska banan, som används vid wakeboard åkningen, har dessutom varit smal och svår att manövrera. Föreningen vill följa Riksidrottsförbundets mål angående idrott för alla, oavsett kön, ålder samt funktionsvariant och vill därför göra parken mer tillgänglig.

Projektets mål på lång och kort sikt

Målet med projektet är att fler ska kunna åka wakeboard och sit-wakeboard i Halmstad genom en funktionsvariantsanpassad wakepark. Ombyggnationen handlar om att göra parken mer tillgänglig för medborgare i Halmstad, övriga Sverige samt andra länder. Genom projektet vill de skapa en plats som utvecklar och stärker friskvården för alla och som på lång sikt bidrar till att förbättra folkhälsan.

Fakta

Kommun: Halmstad

Projektstöd: 1 325 700 Sek

 

Person åker sit-wakeboard i Grötvik.

Foto: Daniel Söderberg