Halmstad Wakeboardklubb har beviljats stöd för att tillgänglighetsanpassa och energi-omställa sin anläggning, skapa nya idrottsytor och platser för spontanidrott samt skapa en aktivitets-plats som är tillgänglig för alla oavsett kön, ålder eller funktion. Den nya anläggningen ska ge alla möjlighet att prova på och utöva flera olika idrotter.
Genom projektet vill de skapa en plats som utvecklar och stärker friskvården för alla och som på lång sikt bidrar till att förbättra folkhälsan.

Den nuvarande anläggningen är helt otillgänglig för funktionsnedsatta. Dessutom är den nuvarande banan en tävlingsarena, där det är väldigt svårt för funktionsnedsatta att prova på wakeboard. Banan är även smal och svår att manövrera på för nybörjare.

Halmstad Wakeboardklubb vill som förening följa Riksidrottsförbundets mål ang. idrott för alla, oavsett kön/ålder/funktionsvariation. Därför vill de nu investera i en ny anläggning som är tillgänglig för alla. Banan ska vara anpassad för barn/ungdomar och funktionsnedsatta.

Genom projektet vill man:

  • Bygga en ny wakeboard-bana för funktionsnedsatta och barn/ungdomar med tillhörande ramp och flytbryggor för funktionsnedsatta.
  • Bygga ett trä-däck med trappa och en handikapp-ramp i anslutning till klubbstugan, samt en säker handikapp-ramp ner till vattnet och flytbryggorna.
    Det ska ges möjlighet för rullstolsbundna att prova wakeboard i en så kallad sit-wakeboard.

Målet med projektet är dels att utveckla Halmstad wakepark och öka kapaciteten för antalet som vill åka wakeboard i Halmstad, dels göra hela anläggningen/arenan handikapp-anpassad så att alla kan få tillgång till wakeparken och att alla kan åka wakeboard.

Fakta

Kommun: Halmstad

Projektstöd: 1 325 700 Sek

 

wakepark_daniel_soderberg

Foto: Daniel Söderberg