Halmstad Wakeboardklubb har beviljats stöd för att tillgänglighetsanpassa sin anläggning, skapa nya idrottsytor och platser för spontanidrott samt skapa en aktivitetsplats som är tillgänglig för alla oavsett kön, ålder eller funktionsvariation. Projektet omfattar flera olika förändringar och ombyggnationer av parken. I projektet ingår bland annat en nykonstruktion av en bättre utformad elektriskt bana. Det ska också finnas möjligheter att använda en så kallad sit-wakeboard. I parken ska flytbryggor placeras och en ramp byggas så det blir enklare att ta sig ner till vattnet.

Bakgrund

I Grötviks stenbrott ligger Halmstads Wakepark. Här kan man åka wakeboard, bada, testa Wakeskate och mycket mer. Halmstad Wakepark har inte haft möjlighet att ta emot människor med funktionsnedsättningar, eftersom wakeparken ligger i ett otillgängligt område. Den elektriska banan, som används vid wakeboard åkningen, har dessutom varit smal och svår att manövrera. Föreningen vill följa Riksidrottsförbundets mål angående idrott för alla, oavsett kön, ålder samt funktionsvariant och vill därför göra parken mer tillgänglig.

Hur har projektet genomförts?

  • Det har installerats en ny tillgänglighetsanpassad wakeboardbana.
  • Det har byggts handikappramp från handikapparkering till klubbstugan samt klubbstugan till flytbryggorna.
  • Det har installerats flytbryggor i anslutning till handikapprampen för den nya wakeboardbanan.
  • Det har byggts trädäck/trappa för den nya wakeboardbanan.
  • Det har installerats el till klubbstuga samt nya wakeparkanläggningen.
  • När projektet blev klart i somras har de med funktionsnedsättning haft möjlighet att komma och åka gratis.
  • Det har också hunnits med gratis nybörjarläger för barn/ungdomar samt haft gratis "prova på" i samband med medlemsträffar och tjejkvällar.

Vilka resultat har projektet skapat?

Halmstad wakepark har blivit en tillgänglig wakepark för alla, oavsett kön, ålder eller funktionsvariation.

Halmstad wakepark har blivit en mötesplats för alla och det har lett till att fler besökare har kunnat besöka parken.

Lokal media och riksmedia har uppmärksammat detta i artiklar och reportage.

Fakta

Kommun: Halmstad

Projektstöd: 1 325 700 Sek

 

Person åker sit-wakeboard i Grötvik.

Foto: Daniel Söderberg

beskuren wakeboard