Våxtorp, i södra Hallands inland, har drygt 1000 invånare och ett rikt näringslivs- och serviceutbud. Orten är belägen vid natursköna Hallandsåsen. Landskapet är varierande och bjuder på skog, ängs- och åkermark, sjöar och vattendrag. Våxtorp har ett rikt frilufts- och föreningsliv.
Utmärkande för orten är dess utbud av cykelaktiviteter. Här finns möjlighet att utöva olika typer av cykling, exempelvis mountainbike, downhill, enduro, BMX, gravelbike och landsvägscykling. Den omväxlande naturen, Hallandsåsens kupering och de många småvägar som omger byn skapar mycket goda förutsättningar för cykelaktiviteter och för utveckling av Våxtorp som cykeldestination. Våxtorps närhet till kusten (Båstad, Mellbystrand och Halmstad) samt läget i förhållande till Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn är dessutom mycket gynnsamt för utveckling av cykelturism.

I Våxtorp finns det flera aktörer som erbjuder cykelaktiviteter och faciliteter kopplat till cykelturism, bland annat två cykelparker, guidning- och cykeluthyrning samt BMX-hall. Det finns professionell, lokal kompetens vad gäller projektering och anläggning av cykelleder samt en lokal mountainbikeklubb.
I nuläget är samverkan mellan de olika aktörerna begränsad och det saknas en samlad bild av Våxtorps utbud för cykelturisten.

Projekt Förstudie Cykeldestination Våxtorp har initierats av det lokala näringslivet och offentliga aktörer. Syftet är att studera och analysera förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för
att utveckla Våxtorp som cykeldestination. Projektet ska bidra till kompetensutveckling och ökad lokal samverkan, stärka samspelet mellan det lokala näringslivet och offentlig kommunal och regional verksamhet, samt mellan staden Halmstad och cykeldestinationen Våxtorp.

Projektet ska även initiera en process med mål att märka upp en mountainbikeled enligt den nya process för uppmärkning av mountainbikeleder som nyligen publicerats i handledningen ”Turism på annans mark”, utgiven av LRF och Naturturismföretagen i samarbete med Visit Dalarna och Sveriges Jordägareförbund.

FAKTA 

Kommun: Laholm

Summa finansiering: 163 450 Sek