claes-gauffin

Ledamot i styrelsen och i Beredningsgrupp Fiske
Privat sektor 

cgauffin@live.com