Ledamot i styrelsen och i referensgruppen ”ett utvecklat fiske i Kattegatt”
Privat sektor 

cgauffin@live.com