Vår valberedning består av representanter ur offentlig, ideell och privat sektor.

Ordinarie ledamöter:
Kristina Karlsson – Offentlig sektor, sammankallande
Elisabeth Otterdahl –  Ideell sektor,
Magdalena Pettersson – Privat sektor

Ersättare:
Margit Bik – Offentlig sektor
Bo Persson – Ideell sektor
Roland Gottfridsson – Privat sektor

Kontakta gärna vårt verksamhetskontor ifall du vill ha kontakt med valberedningen