Vår valberedning består av representanter ur offentlig, ideell och privat sektor.

Ordinarie ledamöter:
Kristina Karlsson - Offentlig sektor, sammankallande
Elisabeth Otterdahl -  Ideell sektor,
Magdalena Pettersson - Privat sektor

Ersättare:
Margit Bik - Offentlig sektor
Bo Persson - Ideell sektor
Roland Gottfridsson - Privat sektor

Kontakta gärna vårt verksamhetskontor ifall du vill ha kontakt med valberedningen