I vårt arbete med LEADER-metoden spelar partnerskapet, alltså medlemmarna, en avgörande roll. Det är medlemmarna som äger organisationen. Våra medlemmar kommer från ideell, privat och offentlig sektor.

Medlemmarna kan påverka hur LAG (styrelsen) och verksamhetskontor främjar lokalt ledd utveckling. Medlemmarna kan exempelvis lyfta in information om initiativ och aktiviteter som bör stödjas, och spridas, till styrelse, partnerskap och verksamhetskontor. Medlemmar kan också både dela och hämta kunskap och information till ett brett nätverk regionalt, nationellt och internationellt.

Det är medlemmarna som har möjlighet att nominera och på årsmötet utser vem som sitter i styrelsen och ger styrelsen ansvarsfrihet. Vårt senaste medlemsregister hittar du här: 2020-04-06 medlemsregister