I varje LEADER-område finns en LAG-grupp (lokal utvecklingsgrupp inom LEADER ) som består av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor. Med andra ord, våra medlemmar i föreningen. I vårt arbete med LEADER-metoden spelar LAG, alltså medlemmarna, en avgörande roll. Det är medlemmarna som äger organisationen.

Medlemmarna kan påverka hur LAG-styrelsen och verksamhetskontor främjar lokalt ledd utveckling. Medlemmarna kan exempelvis lyfta in information om initiativ och aktiviteter som bör stödjas, och spridas, till styrelse, partnerskap och verksamhetskontor. Medlemmar kan också både dela och hämta kunskap och information till ett brett nätverk regionalt, nationellt och internationellt.

Det är medlemmarna som har möjlighet att nominera och på årsmötet utser vem som sitter i styrelsen och ger styrelsen ansvarsfrihet. Vårt senaste medlemsregister hittar du här:2021-04-06 medlemsregister