Ledamot i styrelsen och arbetsutskott
Privat sektor

martin.haraldsson@lrfkonsult.se