I Hallands 4H arbetar de med mottot ”Av Ungdomar, För Ungdomar”, detta betyder att deras ledare är unga och att lära sig vikten av ett gott ledarskap är därmed oerhört viktigt för medlemmarna och för 4H:s organisation som helhet.

Ungefär vartannat år försöker Hallands 4H erbjuda deras ungdomsledare från 17 år och uppåt en internationell ledarkurs i Europa, för att få ett nytt perspektiv på sitt ledarskap. Med tanke på MeToo-rörelsen
och den revolution som den inneburit för jämställdhet världen över så känns det oerhört aktuellt att fortsätta på den linjen genom att lära ungdomar om jämställdhet och hur de kan utveckla sitt ledarskap för att främja det.

Ett land som just nu är världsledande inom jämställdhet är Island. De har bland annat världens mest
jämställda parlament och de mest jämställda lönerna. Det har också nyligen införts en lag vilken gör det
olagligt att betala högre löner till män än kvinnor för samma arbete. I en vilja att följa Islands exempel kommer ett gäng ungdomar att åka till Reykjavik den 10-13 maj 2018.

För att uppnå projektets mål med denna utbildning kommer de att behöva genomföra ett delprojekt vilket kommer att gå ut på att arrangera ett antal kunskapshöjande aktiviteter om jämställdhet, ledarskap och närliggande frågor under kursens gång samt även jobba vidare med uppföljningsarbete hemma i Halland.

Ung i Halland stöttar ungdomarna genom att finansiera workshopar, studiebesök samt uppföljningsarbetet i Halland under projektet.

 

 

 

FAKTA

Projektgrupp: 4H Halland
Kommun: Hela Halland
Projektstöd från Ung i Halland: 30 000 kr

4H-logga_EU_loggor