FAKTA

Projektgrupp: 4H Halland
Kommun: Hela Halland
Projektstöd från Ung i Halland: 30 000 kr

4H-logga_EU_loggor

Vad handlar projektet om?

I Hallands 4H arbetar de med mottot ”Av Ungdomar, För Ungdomar”, detta betyder att deras ledare är unga och att lära sig vikten av ett gott ledarskap är därmed oerhört viktigt för medlemmarna och för 4H:s organisation som helhet.

Ungefär vartannat år försöker Hallands 4H erbjuda deras ungdomsledare från 17 år och uppåt en internationell ledarkurs i Europa, för att få ett nytt perspektiv på sitt ledarskap. Med tanke på MeToo-rörelsen och den revolution som den inneburit för jämställdhet världen över så känns det oerhört aktuellt att fortsätta på den linjen genom att lära ungdomar om jämställdhet och hur de kan utveckla sitt ledarskap för att främja det.

 

Ett land som just nu är världsledande inom jämställdhet är Island. De har bland annat världens mest
jämställda parlament och de mest jämställda lönerna. Det har också nyligen införts en lag vilken gör det
olagligt att betala högre löner till män än kvinnor för samma arbete. I en vilja att följa Islands exempel kommer ett gäng ungdomar att åka till Reykjavik den 10-13 maj 2018.

Hur har projektet genomförts?

De genomförde två workshops på Island om jämställdhet. De har även utfört en uppföljningsaktivitet i samband med Hallands 4H:s planeringskonferens. Under uppföljningsaktiviteten hade de en workshop om jämställdhet, de några av projektets deltagare fick redogöra för planeringskonferens deltagarna vad de hade lärt sig. Under uppföljningsaktiviteten fick de brainstorma tillsammans om hur de kan dra nytta av de av lärdomarna och hur de ska få det att leva vidare i vår organisation

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har genomfört en studieresa till Island med 25 deltagare. På Island genomfördes ett stadsrally, flera workshops samt en guidad tur.