FAKTA
Kommun: Hylte och Falkenberg
Projektstöd från Ung i Halland: 9 650 kr

Ung_musik_Halland_Bild

Vad handlar projektet om?

I projektet Ung Musik i Halland ges du möjlighet att göra roliga saker som har med musik att göra.

Projektet handlar om öka kompetensen hos ungdomar inom musik och arrangörskap genom att de genomför olika mindre aktiviteter inom ämnet samt att det erbjuds kompetenshöjande insatser.

Hur har projektet genomförts?

De har genomfört tre aktiviteter: en mini konsert i Hylte, ett halloweendisco och ett disco/karaoke kväll (Rocka loss) i Falkenberg.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har uppnått:

  • Nått ca 20 ungdomar som deltagit och besökt mini konserten, ca 40 st ungdomar har deltagit och besökt halloweendiscot samt 5 st som deltagit och besökt Disco/karaokekvällen.
  • Bidra till ökad social inkludering – genom att aktiviteterna främst arrangerats av och riktats till ungdomar med utländsk bakgrund och intellektuell funktionsvariation.
  • Bidra till ökad kunskap om jämlikhet, både hos ungdomarna själva och deltagarna i projektet genom att genomföra projektet och dess aktiviteter för den tänkta målgruppen.
  • Öka kompetensutvecklingen hos ungdomarna som driver projektet genom att de själva genomförde aktiviteterna från idé till avslut.