FAKTA

Projektgrupp: Hannes, Axel, William och Linus.
Kommun: Varberg
Projektstöd Ung i Halland: 25 000 kr

Extreme_Svc

Vad handlar projektet om?

Hannes, Axel, William och Linus har en egen youtube-kanal där de lägger upp videor på när de gör häftiga trix med mopeder, skateboards, utför parkour bland annat. De vill nå ut till fler ungdomar och visa på vilka roliga och häftiga saker man kan göra på utomhus istället för att bara sitta stilla. De vill involvera fler ungdomar som vill vara med samt utmana sig själva genom att visa upp sig på olika festivaler och mötesplatser för ungdomar. De vill också lära sig mer om filmning och filmredigering där Ung i Halland kan hjälpa till med kontakter och pengar. De har ett bra samarbete med mobila fritidsgården där de får stöd och hjälp med projektet och kontakter. De kommer att genomföra ett par aktiviteter under sommaren och hösten tillsammans med fritidsledarna i Varbergs kommun som är öppna för flera ungdomar.

Se mer av Extreme svc på Youtube.

Hur har projektet genomförts?

De har genomfört flera korta inspirationsfilmer som finns att ta del av på Youtube-kanalen Extreme svc, och som spridits vidare via andra sociala medier. Det har genomförts en streaming och filmredigeringskurs samt workshops på olika platser runt om i Varbergs kommun.

Vilka resultat har projektet skapat?

  • Nått 8 ungdomar som deltagit i streaming och filmredigerings kurserna.
  • Ungdomarna har gjort totalt 3 st videos under projekttiden för att inspirera fler att vara mer utomhus.
  • Bidra till ökad social inkludering genom att ungdomarna var på olika ställen i Varbergs kommun för att nå målgruppen.
  • Bidra till ökad kunskap om jämlikhet, både hos ungdomarna själva och deltagarna i projektet genom att genomföra projektet och dess aktiviteter.
  • Öka kompetensutvecklingen hos ungdomarna som driver projektet genom att de coachas av
    ungdomscoachen genom hela processen samt har tagit del av två kurser i streaming och filmredigering.