FAKTA
Projektgrupp: Ronja, Ellen och Jakob
Kommun: Varberg
Projektstöd från Ung i Halland: 28 650 kr

Hemsida_Tvååkersträffen

Vad handlar projektet om?

Tvååkersträffen genomfördes av ett gäng drivna ungdomar i Varberg som ville att det ska hända mer för de som är motorintresserade.

Ungdomarna i Tvååker ville skapa en plats där motorintresserade ungdomar kunde träffas och ha kul tillsammans. De kontaktade ungdomscoachen för projektet Ung i Halland för att få hjälp med stöd och pengar.

Hur har projektet genomförts?

Projektet genomförde ett event för ungdomar med ett motorintresse för Halland i Tvååkers ungdomsgård. Dit kunde ungdomar komma med sina EPA-traktorer och delta i tävlingar och kolla på utomhusbio.

Vilka resultat har projektet skapat?

Eventet besöktes av över 100 personer varav femton ungdomar var med och aktivt jobbade under eventet. Projektet har lett till att nya ungdomar har fått intresse för detta projekt och vill vara med och hjälpa till på kommande träffar och aktiviteter som gruppen arrangerar.

Utöver detta har projektet bidragit till att unga i Varbergs kommun upplever att det har möjlighet att utveckla sina idéer och bidra till Lokalt Ledd Utveckling Hallands övergripande mål i sin direkta omgivning - eftersom att arrangemanget genomfördes av ungdomarna själva.