Tidningen Ztella genomfördes av Isak, Myra, Yousef och Kevin som alla brinner för frågor som är viktiga för ungdomarna i Varbergs kommun.

Vad handlar projektet om?

Projektet handlar om att skapa ett forum eller plattform där ungdomar i Varbergs kommun kan vara med och påverka beslut som tas i kommunen. Detta vill projektet göra genom att trycka en tidning som skickas ut till skolor, fritidsgårdar och andra mötesplatsen för unga. Tidningens fokus ligger på landsbygdens ungdomar.

FAKTA:

Kommun: Tvååker Varbergs kommun

Projektstöd: 1 155 500 SEK

EU-medel samt statliga medel: 
Medfinansiering från LAG: 

Privat medfinansiering: 420 712SEK (Ideell tid/Ideella resurser)

Hur har projektet genomförts?

Ungdomarna som drivit projektet tillsammans med projektledaren för Ung i Halland har skrivit artiklar, intervjuat politiker, fotograferat och sammanställt allting i en tryckt tidning som distribueras till olika mötesplatser för ungdomar i Varberg och Hyltes kommuner. Projektet har även framtagit en digital ‘’tidning’’ där artiklar lagts upp på facebooksidan ‘’Ztella-Young News’’.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har lyckats trycka en tidning med ungdomars tankar, berättelser och åsikter. Projektet har även bidragit till att unga i Varbergs kommun upplever att de har en möjlighet att utveckla sina idéer och bidra till Lokalt Ledd Utveckling Hallands övergripande mål i sin direkta omgivning.

Projektet har över bidragit till att ungdomar känner en ökad social inkludering, ökad kunskap om jämlikhet samt ökad kompetensutveckling hos de ungdomar som har drivit projektet.