FAKTA
Projektgrupp:
Mattias

Kommun: Halmstad kommun
Projektstöd från Ung i Halland: 26 751 kr

Vad handlar projektet om?

På ungdomsgården United i Oskarström fanns det ingen tillgång till datorer för att lana, redigera bilder eller filmer. Ett gäng ungdomar i Oskarström ville därför ha en lokal där de kunde göra dessa grejer. På ungdomsgården i Oskarström fanns det ett rum som skulle behövas renoveras men som hade passat bra som datorrum.

Hur har projektet genomförts?

Att köpa in alla delar till två datorer kan låta knepigt men Mattias, en av killarna i gruppen som kom på denna idén, är väl insatt och tillsammans med ungdomscoachen köptes delarna in. Delarna till datorerna byggdes ihop tillsammans med 2 andra intresserade där Mattias guidade. Den andra delen av projektgruppen inredde datorrummet med tavlor och ljusslingor. Invigningen av rummet blev mycket lyckat med 30-40 personer på plats.

Vilka resultat har projektet skapat?

  • Nåt 10 ungdomar som deltar i projektet på något sätt - genom att ungdomar involverats i datorbyggande, inredning och renovering samt användandet av rummet.
  • Bidra till att unga i Halland upplever att de har en möjlighet att utveckla sina idéer och bidra till LLUH:s övergripande mål i sin direkta omgivning. Genom att arrangemanget genomfördes av ungdomarna själva.
  • Bidra till ökad social inkludering. Genom att arrangemanget genomfördes och var öppet för alla.
  • Bidra till ökad kunskap om jämlikhet, både hos ungdomarna själva och deltagarna i projektet.
  • Genom att ungdomscoachen och ungdomsledarna hela tiden funnits till hand som stöd samt att påminna hur viktigt det är med respekt för varandra och att alla är välkomna.
  • Öka kompetensutvecklingen hos ungdomarna som driver projektet. Genom att de fick lära sig de olika delarna i ett projektarbete, samarbeta, nätverka och genomföra ett mycket större event än de är vana vid.