FAKTA
Projektgrupp:
Ahmed & Ahmed
Kommun:
Hylte
Projektstöd: 23 465 kr

Vad handlar projektet om?

Ahmed och Tambee Aljarkas är två killar som brinner för kickboxning och som utövat sporten i flera år. De har sett till att det finns ett stort intresse för nya träningsformer bland unga i Hylte kommun.

Projektet drivs av två unga killar som ville starta en mötesplats för människor i alla åldrar som vill träna kickboxning i Hylte kommun för att fler ska få chansen att prova på sporten.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har startat en kickboxningsförening i Hylte. Kickboxnings träningarna har pågått under 1 års tid med 20 till 30 deltagare per gång i åldrarna 4 till 35.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har lett till att över 30 ungdomar deltagit i projektet och träningarna genom de träningarna som anordnades.

Vidare har projektet bidragit till att unga i Hylte kommun upplever att de har en möjlighet att utveckla sina idéer och bidragit till Lokalt Ledd Utveckling Hallands övergripande mål i sin direkta omgivning - genom att ungdomarna fick en chans att genomföra sin idé. Projektet har också bidragit till ökad social inkludering genom projektet och dess aktiviteter. Kompetensutvecklingen hos ungdomarna som driver projektet har ökat och de har lärt sig en del styrelsearbete samt att starta och driva ett projekt.